Antisemitismen är en viktig beståndsdel i extrem islamistisk ideologi och propaganda. En omnipotent judisk världskonspiration frammanas återkommande som förklaring till såväl samtida som historiska skeenden. Bakom alla fiender och motgångar står ”judarna” eller ”sionisterna”. ”Islamiska staten” har under senare tid t ex betecknat både USA:s president Obama och den brittiske premiärministern Cameron som ”judarnas mula”, dvs båda beskrivs som redskap för judar. Jihadisternas judehat kan även avläsas i våld och terrorattentat mot judiska mål.  

Nu avspeglas, enligt Newsweek, denna tankevärld även i rivaliteten mellan de jihadistiska terrorgrupperna IS och al-Qaida. Newsweek rapporterar att en IS-ideolog, Abu Maysarah ash-Shami, i en artikel som sprids i jihadistiska miljöer, kallar al-Qaida för “The Jews of Jihad”. al-Qaida beskrivs som anknutet till en judisk sammansvärjning riktad mot ”kalifatet”. Scenariot som målas upp inkluderar även judar som utger sig för att vara muslimer men rapporterar till ”sions äldste”, en tydlig referens till det antisemitiska falsariet ”Sions vises protokoll”.

Samtidigt som IS propagerar detta budskap sprids i antisemitiska miljöer runt om i världen, inklusive Sverige, konspirationsteorin att IS i själva verket skapats eller styrs av judar, ”sionister” eller Israel (se t ex dessa två exempel).