Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Sällan har en höst känts så mörk som denna. Hundratusentals flyktingar som desperat söker en fristad från Assad-diktaturens bomber och Islamiska statens skräckvälde. Jihadistisk terror i Paris. Ökad nationalism och främlingsfientlighet i Europa. Här hemma brinnande flyktingförläggningar, rasistiska mord på en skola i Trollhättan och ett 20-procentigt stöd för Sverigedemokraterna.

Intoleransen och hatet drabbar även judar. Och angreppen kommer från olika håll.

Vi vet sedan länge att judar utgör ett viktigt mål för extrema islamisters propaganda och våld. Terrorattackerna mot synagogor i Istanbul, en judisk skola Toulouse, judiska museet i Bryssel, kosherbutiken i Paris och synagogan i Köpenhamn talar sitt tydliga språk.

I Islamiska statens propaganda uppmanas gång på gång till våld mot judar. Och enligt uppgifter i franska medier avsåg de IS-terrorister, som dödades i en eldstrid med polisen i Parisförorten Saint-Denis, att även attackera judiska mål.

Ett par dagar efter Parisattacken knivhöggs en judisk lärare i Marseille. Angriparna skanderade antisemitiska slagord och hyllade Islamiska staten. I Sverige stängde de judiska församlingarna ned verksamheter efter att nivån på terrorhotet höjdes.

Samtidigt stegras hetsen mot judar från extremhögern. Nazistiska och högerextrema grupper i Sverige och i andra länder beskriver flyktingströmmarna som ett existentiellt hot mot Europa och ”vita” människor. Rasismen riktas mot asylsökande, muslimer, afrikaner, romer och andra. Men även mot judar.

I extremhögerns propaganda förklaras återkommande att flyktingkrisen, invandringen och de mångkulturella samhällena är resultatet av en judisk världskonspiration. Utvecklingen påstås i hemlighet styras av judar eller ”sionister” i syfte att underminera europeiska stater och underlätta ett judiskt maktövertagande.

I en YouTube-film som delats närmare 5 miljoner gånger och som i Sverige sprids av såväl nazister som SD närstående sajter som Avpixlat varnas för Europas snara undergång. Och vilka som iscensatt den föregivna katastrofen utsägs tydligt: ”vänstern, i huvudsak orkestrerad av sionistiska intressen, förstör våra länder inifrån”.

Jihadismen och högerextremismen utgör de mest våldsinriktade extrema rörelserna idag. För bägge utgör judar en central måltavla. Det är av yttersta vikt att politiker, polis och myndigheter som arbetar mot rasism och radikalisering inser detta och tar hotet på största allvar.

Antisemitismen är dock inte isolerad till politiskt extrema grupper. Den förekommer i form av stereotyper och mytbildningar i det vardagliga umgänget, i olika opinioner och i den bredare politiska debatten. Den virvlar återkommande upp i diskussionen om Israel, cirkulerar flitigt i olika subkulturer på nätet och har en oroväckande utbredning inom befolkningsgrupper med rötter i Mellanöstern.

Som om det inte vore nog finns inom delar av den antirasistiska rörelsen en ovilja att erkänna antisemitismen som problem och en tendens att släta över och legitimera dess uttryck.

I syfte att öka kunskapen om och förstärka arbetet mot antisemitismen arrangerade SKMA i november en internationell konferens om fientlighet och fördomar mot judar i Europa och Sverige idag. Cirka 120 personer deltog, däribland journalister, politiker, forskare, lärare, poliser och organisationer och myndigheter som arbetar mot rasism.

Föreläsningar och panelsamtal med ledande experter gav en fördjupad förståelse av problemet och komplicerade den inte sällan förenklade bilden av det samtida judehatet (läs mer om konferensen här). Reaktionerna bland deltagarna var mycket positiva. Och jag vill passa på att rikta ett stort tack till Monica och Gerald Nagler och Forum för levande historia som genom stöd och samverkan möjliggjorde detta viktiga projekt.

SKMA fortsätter nu kampen mot antisemitismen. Och i den kampen behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem eller ge oss ett bidrag! Gå in på skma.se eller ring 08 667 60 90. Vill du ge ett bidrag direkt så använd plusgiro 30 129-1 eller bankgiro 861-6112. Du kan även swisha ett bidrag till SKMA på nummer 123 288 68 93. Tack för ditt stöd!

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism