När nätverket ”Stockholm mot rasism” i morgon den 12 december arrangerar ett fackeltåg mot rasism är Jenny Bengtsson, ordförande i Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland, huvudtalare. Bengtsson kritiserades tidigare i höstas för att till en antirasistisk festival ha bjudit in den för antisemitisk propaganda bekante rapparen Dani M och därefter försvarat hans budskap. Att hon nu står som huvudtalare på lördagens manifestation illustrerar på nytt hur delar av den antirasistiska rörelsen vacklar när frågan gäller antisemitism.

SKMA har återkommande belyst hur solidariteten med judar som utsatt grupp ibland fortfarande tycks sitta långt inne hos många, inklusive i delar av den rörelse som betecknar sig om antirasistisk. I vårt nyhetsbrev oktober 2015 återfinns bland annat en artikel med ett par talande nutida exempel. Som under årets Mänskliga rättighetsdagar i Göteborg. Till konferencier för arrangemanget med rasism som ett huvudtema valdes rapparen Nabila Abdul Fattah – som i sina låtar bland annat beskrivit judar som mäktiga sataniska varelser och framställt dem som kollektivt ansvariga för Israels politik. Efter kritik från bland andra SKMA distanserade sig Nabila Abdul Fattah från låttexten, som arrangörerna påstod sig inte ha känt till. Endast okunskap kan knappast förklara arrangörernas agerande. Inte osannolikt handlar det även om att rasismen i detta fall är av ett slag som inte riktigt räknas. Att uttryck eller stöd för antisemitism inte anses hamna i konflikt med ett antirasistiskt patos visas också av att studieförbundet Ibn Rushd accepterades som medarrangör av MR-dagarna. Ibn Rushd har – vilket heller inte är okänt – vid flera tillfällen varit medarrangör av seminarier dit antisemitiska propagandister inbjudits som föreläsare.

Ett annat exempel som lyfts fram i SKMA:s text är från augusti i år, då musikfestivalen ”Klassfesten” ägde rum på Slakthuset i Stockholm. Festivalens uttalade syfte var att ”sprida budskap om solidaritet, kamp, rättvisa och jämlikhet” – affischnamnet var ingen mindre än rapparen Dani M, som under senare år gång efter annan uppmärksammats med att sprida antisemitiska konspirationsteorier och uttrycka stöd för det högerextremt anstrukna, konspiracistiska och antijudiska Partiet De Fria.

Kritiska frågor på ”Klassfestens” Facebooksida raderades, och initiativtagaren Jenny Bengtsson, ordförande i Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland och ledarskribent i ETC, tycktes inte se något problem med Dani M:s budskap och tog denne i försvar. Rapparen – som trots otaliga chanser aldrig tydligt tagit avstånd från den propaganda han sprider och promotar, och istället återkommande framställt sig som ett missförstått offer för en förtalskampanj – var, enligt Bengtsson, endast en ”arbetare” som ”uttryckte sig som han kunde”. När bland andra Expos Alex Bengtsson och Bilan Osman i en Facebookdiskussion riktade kritik mot inbjudan och Jenny Bengtssons förnekande av Dani M:s antijudiska budskap anklagades de för att vilja splittra den antirasistiska rörelsen: ”Stämningen var väldigt enande. Det som händer nu är splittring.”

I Metro 10/3 skrev Jenny Bengtsson om vikten av att aldrig backa när det gäller kampen mot Sverigedemokraternas politiska budskap: ”I mitt Sverige vinner inte rasismen. Någonsin. Det får kosta vad det vill.” Principen gällde uppenbarligen inte rasism mot judar, i alla fall inte så länge den kommer från ”rätt” håll.

Flygblad från hemsidan för LO-distriktet i Stockholms län.

Flygblad från hemsidan för LO-distriktet i Stockholms län.

I helgen är det alltså dags igen. I morgon lördag arrangerar nätverket ”Stockholm mot rasism” ett fackeltåg mot rasism på Södermalm i Stockholm. Bakom nätverket och arrangemanget står LO-distriktet i Stockholms län, Socialdemokraterna i Stockholm, Vänsterpartiet i Storstockholm, SSU Stockholm och Ung Vänster Storstockholm. På eventets Facebooksida kan man läsa att man med fackeltåget vill visa sin vilja att skapa ”ett rättvisare samhälle utan motsättningar, rädsla och fördomar” samt att det är många som ”tar kampen för solidaritet och samhällen som håller ihop”. På hemsidan för LO-distriktet i Stockholms län säger man sig under fackeltåget samlas och kämpa för ”demokrati” och ”alla människors lika värde” och ”ett rättvist samhälle utan rasism”. Till huvudtalare har man valt ovan nämnda Jenny Bengtsson, som alltså utmärkt sig genom att bagatellisera, rationalisera och legitimera antisemitiska budskap framförda av en av Sverige mest kända rappare. Återigen ser vi hur ett djupt oroväckande mönster upprepar sig.

SKMA

UPPDATERING 11/12 2015: 

Efter att SKMA publicerade ovanstående inlägg medgav Jenny Bengtsson att kritiken mot hennes hållning till rapparen Dani M och dennes antisemitism har varit berättigad, och ber om ursäkt. Det är bra och välkommet.  Läs hennes inlägg här.

SKMA