Okunskap och/eller politiska agendor i den svenska debatten resulterar ofta i påståenden om att antisemitismen, till skillnad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt otillåten och ständigt mötas av starka fördömanden. Bilden är inte bara falsk, utan bygger i många fall även på problematiska föreställningar om judar som privilegierade. Många tycks av olika anledningar ha svårt att överhuvudtaget diskutera andra gruppers utsatthet utan att direkt eller indirekt använda de förment ”gynnade” judarna som måttstock. Även i de fall detta görs i välmening blir resultatet inte sällan åtminstone ett implicit utpekande av den judiska gruppen och/eller relativiserande av dess utsatthet för rasism.

SKMA:s senaste nyhetsbrev juni 2015 innehåller bland annat en längre text av Mathan Ravid som behandlar just myten om antisemitism som en ”otillåten fördom”, samt de problematiska och farliga slutsatser den leder till. Läs gärna texten här: ”Hade det gällt judar…” Myten om den otillåtna fördomen

Täppas Fogelberg är programledare för Sveriges Radios "Ring P1"

Täppas Fogelberg är programledare för Sveriges Radios ”Ring P1”

Idag (11/8) kom ännu ett exempel på denna retorik, i Sveriges Radios ”Ring P1”. Redan innan programstart utannonserade programledare Täppas Fogelberg att en av dagens frågeställningar var huruvida det är skillnad på folk och folk. Varför? Eftersom, menade Fogelberg, hot och attacker mot judar leder till protester och aktioner, medan ingen bryr sig om attacker mot romer.

Självfallet kan man tycka att hat, hot och våld mot romer bör få större uppmärksamhet. Men såväl påståenden om att antiziganism aldrig leder till protester som att antisemitism alltid gör det är felaktiga, och man kan fråga sig vad syftet är med att återigen använda den judiska gruppen som ”måttstock” för andra minoriteters utsatthet.

Något några av lyssnarna också gjorde. Bland annat en man från Göteborg, som ringde in och påminde om judars situation i Malmö, samt vände sig mot Fogelbergs sätt att ställa olika grupper mot varandra och menade att retoriken ”luktar nästan rasistiska åsikter”. Som svar menade Fogelberg bland annat att lyssnaren i fråga inte skulle ”börja ropa rasist” och minsann var ”känslig i över hövan”, samt fastslog med hög röst att ”både romer och judar mördades utav nazisterna!” – vad nu det har med saken att göra.

Kanske kom svaret senare i sändningen, då en annan lyssnare ringde in för att ge Fogelberg sitt stöd. Då hette det bland annat att endast ”judarnas situation” under Förintelsen uppmärksammas, och att det ”aldrig” är något tal om de många romer som mördades i nazistiska läger. Dessutom hette det att romerna är ”helt prisgivna”, medan judarna ”har ju i de flesta fall en position i Malmö”. Föga oväntat kom Fogelberg själv inte med några invändningar mot dessa påståenden, som åtminstone påminner om i antijudisk propaganda vanliga föreställningar om inflytelserika, ”privilegierade” judar iklädda offerkoftor som ständigt ”tjatar” om sitt historiska lidande. Inte minst i de medier de i denna typ av sammanhang inte sällan antyds eller påstås ”kontrollera”.

Detta är inte första gången Täppas Fogelberg framför eller accepterar dylika problematiska åsikter i ”Ring P1”. Ett exempel kom förra sommaren, 14/8 2014, då han bland annat bagatelliserade den våg av antisemitism som drabbat judiska individer och institutioner under kriget i Gaza, och hävdade att antijudiska hatbrott orsakas av ett påstått missbruk av begreppet antisemitism. ”Men vi accepterar inte [israeliska] brott mot mänskligheten!”, blev svaret när en lyssnare ringde in och påpekade att rabbinen i Malmö ständigt trakasseras. Eller 17/12 2008, i samma program, då Fogelberg fastslog att ”judar är för ränta”, det vill säga upprepade den gamla stereotypen om judar som giriga ockrare. Naturligtvis utan några spår av de påstådda protester som spridandet av antisemitiska uppfattningar automatiskt påstås generera, men i själva verket ytterst sällan utlöser.

Att ställa romer mot judar är rimligt, menade Fogelberg i dagens sändning. Bland annat eftersom det tydligen blottlägger ”den människosyn” och ”alla sjuka fördomar” som finns i samhället. I själva verket fick vi ännu ett exempel på hur Fogelberg själv i public service återkommande bagatelliserar, ursäktar och vidareförmedlar djupt problematiska bilder av och idéer om judar som grupp.

SKMA