Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Den marginella och extrema judisk-ortodoxa gruppen Neturei Karta hålls ibland fram som ”de goda judarna” av antisionistiska och antisemitiska debattörer. Samuel Nudel förklarar varför.

Neturei Karta är troligtvis den mest åberopade judisk-ortodoxa gruppen i den svenska Israel-debatten. Trots att Neturei Karta är en såväl mycket marginell – antalet anhängare är mycket litet – som synnerligen extrem grupp ges den stor uppmärksamhet i vissa ”antirasistiska”, ”Israelkritiska” miljöer. De tilldelas ofta rollen av ”de goda judarna”, i bjärt kontrast till ”de dåliga judarna” – verkliga eller påstådda ”sionister”.

Vad som ignoreras och/eller undanhålls är att Neturei Karta regelbundet sprider propaganda som anknyter till en antisemitisk idétradition.

Sionismen förkastas då de anser att en judisk stat endast får uppstå via ett gudomligt ingripande. Israels existens uppfattas som blasfemisk och ett avtalsbrott mellan Israels folk och Gud. Antisionismen får näring av önskan att med alla medel fjärma sig från detta ”avtalsbrott”. Men distanserandet är inte tillräckligt; namnet, Neturei Karta, är arameiska för stadens väktare och understryker en central uppgift: som ”stadens väktare” har de ansvaret att ”motverka sionismen”.

Neturei Karta hyllar Irans dåvarande president, antisemiten och Förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad.

Neturei Karta hyllar Irans dåvarande president, antisemiten och Förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad.

Men Neturei Karta rör sig i illaluktande sällskap; auktoritära regimer, nazister, och antisemiter är nyttiga bundsförvanter i kampen mot den gemensamma fienden, de s.k. ”sionisterna”. Ett av många exempel var 2006, då de, på inbjudan av Irans dåvarande president Mahmoud Ahmadinejad, deltog i en statssanktionerad konferens i Teheran vars avsikt var att förneka Förintelsen. Där minglade Neturei Karta med antisemiter som den f.d. KKK-ledaren David Duke, förintelseförnekaren Robert Faurisson och andra judehatare som beskrivit den judendom Neturei Karta säger sig företräda som ”hatisk och motbjudande”.

Neturei Kartas stöd till radikalislamister, som anklagat judar för påstådda ritualmord på icke-judiska barn, är ett talande exempel på rörelsens acceptans för judehatande demagoger – så länge de är ”kritiska till staten Israel”.

Ett annat exempel på hur Neturei Kartas agitation lätt spiller över i ren antisemitism är förhållandet till Förintelsen. Företrädare för Neturei Karta framställer folkmordet som ett ”resultat av sionismen” och ett ”straff från Gud”. I nästa andetag förklaras hur ”det världsomspännande judiska ledarskapet förklarade krig mot Nazityskland” – en mytbildning som är vanlig i högerextrem propaganda.

Ett tydligt mönster är det regelbundna skuldförflyttandet från de nazityska bödlarna till ”sionisterna”. Offren ”förtjänade” att dö i det folkmord som ”sionisterna” arrangerade i syfte att nå materialistiska mål (staten Israel). Allt detta har ”sionisterna” erkänt, påstår de. Förintelsen är för Neturei Karta framförallt något som ”sionisterna” utnyttjar och exploaterar.

När och i vilka sammanhang åberopas Neturei Karta i den svenska debatten? Palestinagrupperna i Sverige väljer att okritiskt hänvisa till Neturei Karta som ”en grupp av antisionistiska ortodoxa judar” som ”vänder sig mot… existensen av staten Israel”. Ett annat exempel påträffas i den socialistiska tidningen Flamman (22/10 2003) där Kristoffer Larsson (som i andra sammanhang prisat den antisemitiske propagandisten Israel Shamir) framställer Neturei Karta som en positiv ”pro-palestinsk” kraft mot ”den rasistiska sioniststaten”. Till och med Nordfront, kopplad till den militanta nazistligan Svenska Motståndsrörelsen, vurmar för Neturei Karta (Nordfront 21/6 2014).

Neturei 3Under kriget i Gaza 2014 spreds bilder och filmklipp från och på Neturei Karta flitigt på internet och inom delar av den pro-palestinska miljön där deras aktioner åberopades som ”bevis” på hur ”till och med ortodoxa judar vänder sig mot Israel”.

Neturei Kartas budskap liknar i vissa fall nazistisk propaganda. Inom delar av den antisionistiska miljön tjänar sektens judiskhet, trots detta, ofta som ett alibi mot anklagelser om antisemitism. Detta är inget nytt. Ett exempel är Per Gahrton, som mot slutet av 1980-talet engagerat försvarade Radio Islam. 1988 åberopade han på detta sätt ”den judiska sekten Neturei Karta … eftersom den av religiösa skäl vägrar erkänna den judiska staten” (SVD 2/3 1988).

På liknande vis används rörelsen än idag. Även om det i vissa fall sannolikt grundar sig i okunskap blir resultatet en legitimering av en rörelse som bland mycket rationaliserar Förintelsen och legitimerar judehat.

Samuel Nudel

Bloggare och huvudansvarig för Instagramkontot ”Judehatet”.