Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

SKMA är idag en central instans för journalister, politiker, forskare, studenter, lärare och elever som vill ha information om antisemitism eller tips på litteratur och föreläsare som behandlar ämnet.

Våra inlägg i debatten och de analyser i frågan som vi publicerar på vår blogg och i nyhetsbrevet får ofta stor spridning och refereras återkommande till i traditionella och sociala medier. Det har vi sett åtskilliga exempel på under senare år.

Viss opinionsbildning har en ganska direkt effekt, men ibland verkar den på sikt och på ett mer indirekt sätt. Ett exempel: SKMA och särskilt Samuel Nudel, som ingår i vårt ungdomsnätverk, har under lång tid uppmärksammat hur vissa hiphop-artister sprider antisemitiska uppfattningar och konspirationsteorier. Detta är allvarligt, inte minst därför att dessa artister är mycket populära bland unga. Många ser dem som förebilder.

Vad som gör saken extra allvarlig är att artisterna ofta framställs som antirasister och anlitas för arrangemang som presenteras som antirasistiska. När kritik riktats mot att de bjuds in har arrangörerna i flera fall svarat att artisternas uttalanden alls inte är antijudiska utan ”Israelkritiska” eller att de skulle ha ”bett om ursäkt” för eventuella olämpliga påståenden.

SKMA har då enträget upplyst dem om att detta inte stämmer, att påståenden om att judar eller ”sionister” styr medier, banker, USA, Islamiska staten och så vidare återspeglar klassisk antisemitism och att några avståndstaganden från uttalandena aldrig framförts. Vi har också i tydliga ordalag förklarat att antisemitism är oförenligt med antirasism.

Med tiden har vårt agerande haft en tydlig effekt. Nu senast såg vi det i Karlstad. Där arrangerades den 30 maj Kronoparkens dag, en festival som hyllar mångfald. Till festivalen hade arrangörerna, däribland Karlstads kommun, bjudit in rapparen Dani M. När detta uppdagades hoppade höjdhoppsstjärnan Stefan Holm och Karlstads universitet av med hänvisning till artistens antijudiska uttalanden.

Att kommunen står bakom inbjudan är lika obegripligt som idén att hylla mångfald med en antisemitisk artist. Men att andra markerar mot judehat är oerhört viktigt.

En tendens som bekymrar mig är det återkommande och mycket ytliga retoriska bruket av Förintelsen som liknelse i den samtida debatten. Ett aktuellt exempel är vice statsminister Åsa Romsons försök att i en tv-debatt likna flyktingkatastrofen på Medelhavet vid Auschwitz.

Det som sker på Medelhavet är fruktansvärt, men att dra paralleller till nazismens förintelsepolitik leder helt vilse. Det är en liknelse som både relativiserar Auschwitz och bidrar till ökad oklarhet och okunskap om vad nazismen och Förintelsen faktiskt var, samtidigt som den inte bidrar till ökad insikt om den pågående katastrofen.

Jag – och många med mig – kritiserade Åsa Romsons uttalande. Som väl är tog Romson till sig av kritiken och medgav att jämförelsen var felaktig.

Ett stort och viktigt projekt som vi driver är utbildningen för elever och lärare om Förintelsen och antisemitism och rasism i dag (se denna artikel i SKMA:s Nyhetsbrev mars 2015). Under ledning av Lena Jersenius, Mathan Ravid och Ewa Andersson har hittills sex grupper med drygt 200 ungdomar och runt 40 lärare från olika delar av Sverige besökt Förintelsens platser i Polen och deltagit i seminarier här hemma.

Betydelsen av utbildningssatsningar av detta slag kan knappast överskattas. Responsen bland deltagarna har också varit mycket positiv. I höst fortsätter vi!

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism