Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Den 23-24 april arrangerade SKMA en fortbildning om Förintelsen, antisemitism och antiziganism i Kalmar. Utbildningen ingick i det omfattande utbildningsprojekt om Förintelsen och rasistiska och antidemokratiska idéer idag som SKMA genomför med stöd av regeringen.

Livia Fränkel talar i Kalmar. Foto: Mathan Ravid

Livia Fränkel talar i Kalmar. Foto: Mathan Ravid

I samband med seminariet i Kalmar arrangerades ett möte med Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen. Intresset var mycket stort. Runt 300 personer – högstadieelever och lärare från orten som deltagit i SKMA:s utbildningar, deras familjer och klasskamrater samt andra intresserade – lyssnade till Livia Fränkels berättelse om sin uppväxt i Norra Transsylvanien och vad som hände hennes familj under Förintelsen.

Fortbildningen riktade sig i övrigt framför allt till lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld föreläste om Förintelsens faser och förlopp, idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitism, historikern Jan Selling om antiziganism och läraren Mikael Enoksson om pedagogiska metoder i undervisningen om Förintelsen. Läs programmet här.