I socialdemokratiska Tiden 1/2015 publicerade sociologen Klas Gustavsson en kritisk belysning av problematiska förhållningssätt till antisemitism inom delar av socialdemokratin. Han riktade bl a skarp kritik mot Socialdemokrater för tro och solidaritet och dess ordförande (2005 – juni 2015) Peter Weiderud. Artikeln ledde till en debatt mellan Gustavsson och Weiderud:

Klas Gustavsson: Varför har socialdemokrater svårt att debattera antisemitism?

Peter Weiderud: Farligt att religiofiera konflikter

Klas Gustavsson: Det var antisemitism, inte klarinettspel

Peter Weiderud: Viktigt med dialog även med ”fienden”

Klas Gustavsson: Weiderud har dubbla måttstockar 

SKMA:s kritik av Socialdemokrater för tro och solidaritet

SKMA har sedan länge kritiserat Tro och solidaritets (tidigare Broderskapsrörelsen) hållning till antisemitism, se t ex:

SKMA: Atzmonaffären

SKMA: Tro & politik ser judisk konspiration bakom europeisk rasism

SKMA: Socialdemokrater för tro och solidaritet spär på oklarhet om antisemitisk ledare 

SKMA: Peter Weiderud/(S) för tro och solidaritet, försvarar Mustafa – saknar sedan länge trovärdighet i arbetet mot antisemitism

SKMA: Mustafa-affären – eller hur legitimering av judehat blev ”kamp mot antisemitism”

SKMA: Nej, Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritet tar inte alls ”avstånd från all antisemitism”

Inbjudan av Atzmon

Weiderud/Tro och solidaritet har vid flera tillfällen förnekat att Broderskapsrörelsen, som senare bytte namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet, var medarrangör av ett seminarium 2007 till vilket den antisemitiske propagandisten Gilad Atzmon inbjudits att tala. Här en skärmbild från Broderskaps webbsida 18/3 2007 som visar att Broderskap/Tro och solidaritet var en av arrangörerna:

Annons för seminarium med Atzmon på Broderskaps webbsida 18/3 2007.

Annons för seminarium med Atzmon på Broderskaps webbsida 18/3 2007.