I Expressen den 8/4 2015 intervjuade Jens Liljestrand SD:s partisekreterare Richard Jomshof. Att SD har en främlingsfientlig och antimuslimsk agenda är inget partiet söker dölja. Tvärtom. I intervjun bekräftar Jomshof bland annat att han ser ”islam” som ett större hot än nazismen.

När det gäller inställningen till judar söker SD emellertid gärna framställa sig själva som toleranta. Att denna bild saknar trovärdighet har varit uppenbart sedan länge. SD ser inga problem med att ingå i samma grupp i EU-parlamentet som partier med tydligt antisemitiska budskap. Som bland andra Expo, ”Inte rasist, men…”, SKMA, Aftonbladet och Expressen under senare år gång på gång visat har en rad olika SD-företrädare och partiet närstående sajter givit uttryck för antisemitism (se t ex här, härhärhär, här, härhärhär, härhärhär och här). Och av den förre partisekreteraren och riksdagens vice talman Björn Söders utläggningar i DN 15/12 2014 om ”vilka som tillhör folket” framgick att judar tillsammans med en rad andra minoriteter och grupper inte ansågs vara svenskar. På frågan ”Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?” svarade Söder: ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet”.

Hur den judiska minoriteten uppfattas genom SD:s glasögon illustreras även i Liljestrands intervju med Jomshof. När Liljestrand frågar partisekreteraren om han ser den judiska minoriteten i Sverige, ”med synagogor, rabbiner, barn som går i judiska skolor”, som ett problem, svarar han: ”Nej, jag har aldrig sett det som ett problem eftersom den judiska gruppen är så pass liten.” Jomshof tillägger sedan: ”Hade vi bara haft 20 000 muslimer här hade jag antagligen inte tyckt att det var ett problem heller.”

Med andra ord: Judarna är inte svenskar, men de kan ”tolereras” i SD:s Sverige så länge de förblir få. Växer gruppen utgör de ett problem som måste åtgärdas. Så talar inte ett parti som motsätter sig antisemitism. Så talar ett parti som ser med misstänksamhet på judar och där antisemitismen utgjort och fortsätter att utgöra ett inslag.

SKMA