Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Under hösten och vintern har SKMA inlett ett omfattande utbildningsprojekt för elever om Förintelsen och rasistiska och antidemokratiska strömningar i vår tid.  

2014 beviljades SKMA ett bidrag av regeringen för en större utbildningssatsning riktad till högstadieelever om Förintelsen och andra brott mot mänskligheten samt antidemokratiska ideologier. I projektet ingår förberedelseseminarier, studieresor till Förintelsens platser i Polen samt uppföljande återträffar. Syftet är att ge eleverna ökade kunskaper om nazismens förbrytelser och om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer samt att fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

Sammanlagt kommer cirka 400 elever ur årskurs nio och cirka 100 lärare från olika högstadier runt om i landet ges möjligheten att delta i satsningen, som sträcker sig över ett års tid. I skrivande stund har de fyra första av totalt elva beräknade grupper genomgått utbildningen. Utbildningen leds av Ewa Andersson som är utbildad guide med mångårig erfarenhet av att leda studieresor till Polen, Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA, samt mig själv. På varje resa medföljer även ett antal pedagoger knutna till SKMA.

Besök i det f.d. koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Foto: Jan Kristoffersson

Besök i det f.d. koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.
Foto: Jan Kristoffersson

För oss på SKMA har det varit oerhört givande att tillsammans med elever och lärare från Malmö, Helsingborg och Kalmar dela tankar, erfarenheter och upplevelser. När vi träffas i Sverige innan avfärd lägger vi stor vikt vid att försöka förbereda eleverna på det som väntar i Polen, genom att bland annat grundligt gå igenom antisemitismens historia fram till 1945 samt Förintelsens förlopp och konsekvenser. Vi talar om nazismen som ideologi, om demokrati och diktatur. Vi belyser även folkmordet på romer och hur andra grupper som funktionshindrade och homosexuella drabbades av den nazityska politiken. En röd tråd genom hela utbildningen är att försöka få en bild av vad som hände genom att ta del av autentiska dokument och berättelser från personer som levde på den tiden.

SKMA har tagit fram ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen som heter Vad är en människa?, det utgår ifrån olika personliga berättelser och finns tillgängligt online. Genom att bland annat lyssna till och reflektera kring vittnesmål från Jakob Ringart och Livia Fränkel – som levde i Polen respektive Rumänien under andra världskriget – vill vi försöka ge eleverna en bättre bild av hur det var att vara ung jude i Europa före, under och efter Förintelsen.

Väl på plats i Polen inleder vi studieresan med att besöka de gamla judiska kvarteren i Krakow, för att lära oss mer om judiskt liv och den judiska kultur som under århundraden satte sin starka prägel på stora delar av vår kontinent. I Krakow besöker vi också det tidigare gettoområdet där nazisterna tvingade judar att bo under omänskliga förhållanden. Därefter följer studiebesök i det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau och på den före detta skola i Rabka i södra Polen där SD (Sicherheitsdienst) utbildade personal som arbetade i olika läger.

Guidade turer varvas med gruppdiskussioner där syftet bland annat är att belysa Förintelsens olika aktörer. På förseminarierna talar vi t.ex. om åskådare och den minoritet av dessa som aktivt gjorde något för att hjälpa medmänniskor i nöd. I Polen ligger fokus på offer och förövare. Livet för utsatta grupper i de delar av Europa som kontrollerades av Nazityskland och dess allierade går av uppenbara skäl inte att jämföra med det svenska samhället år 2015. Diskussioner kring hur det såg ut då kan dock förhoppningsvis väcka tankar kring vi hur bemöter och behandlar medmänniskor i vår egen samtid och stärka benägenheten att handla när vi ser hur folk runtomkring oss utsätts för fördomar och diskriminering.

Jonatan Macznik samtalar med elever. Foto: Mathan Ravid

Jonatan Macznik samtalar med elever. Foto: Mathan Ravid

På utbildningens avslutande seminariedagar fortsätter vi bland annat att tala om vikten av att ta ställning och agera. Vi får även besök av Jonatan Macznik som har ett mångårigt engagemang inom Amnesty International. Tillsammans med Jonatan samtalar vi om folkmord och mänskliga rättigheter efter 1945. Och inte minst fokuserar vi mycket på att diskutera konspirationsteorier, fördomar och hat mot judar, muslimer, romer, homosexuella och andra grupper i vårt eget samhälle. Vi lyfter fram hur rasistiska och antidemokratiska idéer lever vidare i dag och på vissa håll i Europa växer sig starkare.

Utgångspunkten i många av våra samtal är elevernas egna erfarenheter och upplevelser i vardagen, exempelvis på skolgården, i kompisgänget eller på sociala medier. Att samtala om de utmaningar vi själva står inför i vår samtid är en viktig del av vår utbildning som starkt engagerar ungdomarna.

Miranda Kalabria från årskurs 9 på Tågaborgsskolan i Helsingborg är en av de elever som deltagit på SKMA:s seminarier och resan till Polen, och hon tyckte upplägget på utbildningen var bra. ”Det jag framförallt gillade var den kronologiska ordningen och chansen att få diskutera. Det får vi sällan på samma sätt i skolan, och jag tror det är en förklaring till att SD och liknande främlingsfientliga partier kan få stöd bland annat i Skolvalet”, säger hon. På frågan om hon fått mer kunskap och bättre verktyg för att göra skillnad i sin egen vardag svarar Miranda ”definitivt”.

Att alla kan bära på fördomar oavsett ålder och bildningsnivå är något hon själv tänkt på redan tidigare, men hon tycker att utbildningen ändå öppnat hennes ögon: ”Jag är själv dotter till två invandrare, och så länge jag kan minnas har jag varit medveten om vad det kan innebära att vara svensk med utländska föräldrar. Trots det har det varit aspekter med rasism som jag aldrig tänkt på innan utbildningen, till exempel hur fördomar mot vissa folkgrupper kan leva vidare generation efter generation. Och jag inser nu hur lite jag egentligen visste om olika utsatta gruppers situation i Europa både under andra världskriget och i dag. Därför passar den här utbildningen alla, oavsett om du är ’amatör’ eller lite mer insatt”, säger Miranda.

Med för- och efterseminarier på sammanlagt fyra dagar samt en sexdagars studieresa till Polen – totalt tio dagar – är SKMA:s förhoppning att kunna ge högstadieeleverna en så grundlig och omfattande utbildning som möjligt. I anslutning till detta har eleverna även erbjudits att delta på ett fördjupande endagsseminarium arrangerat av SKMA med fokus på antisemitism och islamofobi, lett av mig och Mohammed Tuffaha från Expo. Vi talar bland annat mycket om den propaganda som i dag sprids mot judar och muslimer på nätet.

Miranda Kalabria. Foto: Privat

Miranda Kalabria. Foto: Privat

Miranda var en av många som deltog. ”Fördjupningsseminariet var väldigt uppskattat. Fördomar och hatbrott mot muslimer är vanliga, och detsamma gäller judar: enskilda individer ges till exempel skuld för vad som händer i andra länder. Som sagt, man är dålig på att ta upp det tillräckligt i skolan, så extrautbildning om något som rör oss alla är alltid bra”, säger hon.

Miranda tycker att hon tar med sig många saker från SKMA:s utbildningar, exempelvis att rasism kommer i olika nyanser och former och att det är viktigt att man agerar när man upptäcker olika sorters diskriminering i sin vardag. ”Men, det kanske viktigaste av allt”, tillägger hon, ”är engagemang”. ”Efter utbildningen har jag skrivit uppsatser om bland annat apartheid och antisemitism och planerar att starta en egen organisation i Helsingborg mot rasism och intolerans. Den idén har alltid känts så långt borta, tills Mathan berättade för oss om hur tidigare deltagare i SKMA:s ungdomsutbildningar nu själva är aktiva inom olika antirasistiska organisationer för att göra skillnad. Jag kan inte i ord beskriva hur inspirerad jag blev!”

Till vår stora glädje tycks inte Miranda vara den enda av deltagarna som uppskattat utbildningen. Utvärderingarna både från elever och lärare har hittills överlag varit mycket positiva. Såhär i början av det nya året ser vi på SKMA fram emot att möta ännu fler engagerade ungdomar som söker sig till vår utbildning.

Mathan Ravid