Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Regeringen meddelade i samband med Förintelsens minnesdag att Forum för levande historia tilldelas 25 miljoner kronor under åren 2015-2017 för en utbildningsinsats mot rasism och intolerans riktad till elever i grund- och gymnasieskolan.

I december utsåg regeringen Ingrid Lomfors till ny chef för Forum för levande historia. Hon tillträder tjänsten i april. Lomfors är docent i historia och disputerade på en avhandling om judiska flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland. Sedan 2013 har hon varit generalsekreterare på Judiska församlingen i Stockholm.

SKMA