SKMA:s ordförande Willy Silberstein kommenterade i Aftonbladet 27/2 Jan Guillous beskyllningar i samma tidning den 22/2:

Någon månad efter mordet på fyra personer i Paris, de mördades bara för att de var judar, och exakt en vecka efter mordet på en dansk  medborgare, som mördades bara för att han var jude, påstår Jan Guillou i Aftonbladet att jag ljuger när jag påtalar att judar känner oro och att en del överväger att lämna sitt land på grund av antisemitism i Sverige.

Jan Guillous uttalande om att jag ljuger följs inte av ett enda ord för att underbygga hans tes. Det blir en tes i ett vakuum.

Jag har en fast grund för mina påståenden. De judar som säger till mig att de inte vet om de vill bo kvar här pekar bland annat på säkerhetsläget: tungt beväpnad polis, de har bland annat k-pist, vaktar synagogan. Barn och föräldrar får passera en massiv säkerhetsbarriär vid skolor och andra platser.

Ett planerat sportlovskollo för judiska ungdomar ställs in av oro för säkerheten.

I samtliga fall görs detta efter bedömning av Säkerhetspolisen och den öppna polisen.

Det är en av förklaringarna till att många judar känner sig rädda. Att uttala detta är inte att ljuga utan att ventilera en oro som är en realitet.

Efter Guillous påhopp har ett antal svenska judar vänt sig till mig för att bekräfta det jag har fört vidare tidigare. De vet inte om de vill stanna i Sverige.

Att håna eller uttala brist på förståelse för judars känsla av osäkerhet, liksom kritik mot att säkerheten vid judiska institutioner skärpts efter den senaste tidens terrorattentat, lär knappast bidra till att vända en sådan utveckling.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Läs även en längre kommentar av SKMA om Guillous attack på judar och antirasister.