Varför utsågs syster Marianne till en av årets ”svenska hjältar”? Kände ni inte till hennes antisemitism? Tycker ni inte att det är problem att på detta sätt hylla en person som spridit hat mot judar? Dessa frågor riktade jag till Aftonbladet den 15/12. Aftonbladet nominerar till priset, pristagarna utses av en jury.

På detta svarade Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin att det var ”nunnorna i Alsike kloster, inte till syster Marianne specifikt” som tilldelats priset och att de fick det för deras engagemang för flyktingar. Att priset gick till Alsikenunnorna av just det skälet hade även jag tydliggjort, så därom råder ingen oenighet. Jag underströk också att nunnornas insats för människor på flykt utan tvekan är berömvärd.

Men när Helin söker framställa mottagarna som något anonymt nunnekollektiv talar han mot bättre vetande. Mottagarna var tre specifika personer, och en av dem var syster Marianne. Detta har även Helins egen tidning klargjort i flera artiklar. Den 4/12 skrev Aftonbladet t ex: ”För sitt outtröttliga arbete får syster Marianne, 89, syster Ella, 91, och syster Karin, 56, Svenska Hjältars Livsgärning 2014.” Med andra ord: en av de tre individer som utvalts för denna hyllning är syster Marianne.

Helin hävdar också att han inte kände till syster Mariannes uttalanden om judar. Att han skulle vara ovetande om nunnans hållning, vilken under lång tid varit föremål för återkommande uppmärksamhet och debatter, ter sig märkligt. Men Helin kan ju knappast ha varit den ende på tidningen som haft med priset att göra. Att ingen av dem som deltagit i nomineringsarbetet hört talas om syster Mariannes uttalanden om judar, nazismen och Förintelsen förefaller osannolikt.

Helin upprepar att det skulle handla om ”uttalanden gjorda för 26 eller 27 år sedan”, ”uttalanden hon gjorde på 1980-talet”. Att jag återger antisemitiska uttalanden även från 1990-talet låtsas Helin inte om. Och hade han tagit frågan på allvar och försökt sätta sig in i den, t ex genom att läsa SKMA:s kommentar på vår blogg, så hade han sett att syster Marianne framfört konspirationsteorier med judar i centrum även på 2000-talet.

I och med att han läst min artikel så kan Helin emellertid inte längre påstå sig vara okunnig om vad syster Marianne står för, att det handlar en person som vid flera tillfällen spridit grovt antisemitiska påståenden, uttalat sig ursäktande om nazismen och trivialiserande om folkmordet på Europas judar. Därför är det synnerligen märkligt att han på frågan ”Är det ett problem att en mottagare av priset Svenska hjältar har klart judehatande åsikter?” svarar: ”Svenska hjältar delar självklart inte ut pris till någon som hyser rasistiska åsikter.” Menar Helin att syster Mariannes uttalanden om judar inte är antisemitiska? I så fall är hans hållning djupt bekymmersam.

Man kan tycka att Jan Helin efter de många övertramp och grumligheter som förekommit i Aftonbladet när det gäller antisemitism (se t ex här, här, här, här, här, här, härhär och här) borde ha dragit några lärdomar och vidtagit åtgärder för att undvika nya klavertramp. Men det verkar inte så. Istället vidhåller han att ”det var rätt” att ge syster Marianne priset.

Och på nyhetsplats den 4/12 meddelar Aftonbladet att nunnan idag ”är lika glasklar och rapp som alltid”, alltså samma nunna som menar att ”judar fått Förintelsen på hjärnan”, att ”[judarna] överskattar sin egen olycka och tror att de är de enda folket på jorden som fått lida”, att Nazityskland försökte ”bli av med [judarna] på ett schysst sätt” och att det var Storbritanniens fel att de mördades, att hon ”blir irriterad när de ältar Förintelsen”, att Förintelsen inte handlade om rasdiskriminering ”utan om att man var rädd för judarnas maktposition i samhället. Som alla österlänningar var de nämligen skickliga i affärer”, att denna typ av angrepp på judar är nödvändiga därför att ”Sverige är av tradition judevänligt”, och som dessutom anser att ”kvinnor inbjuder till våldtäkt” och att homosexualitet är något onormalt, ett ”handikapp” som kan ”botas genom kroppskontakt”.

Jan Helin, försök förstå: judehat, kvinnoförakt och homofobi är inte ”rappt och glasklart”. Den som sprider sådana budskap är ingen ”svensk hjälte”, oavsett vilka insatser  vederbörande gjort i andra sammanhang.

Willy Silberstein

Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism