I Niklas Orrenius artikel i DN 15/12 om Sverigedemokraternas ideologi och framtidsvisioner tydliggörs på nytt att partiet står för en hårdför, exkluderande nationalism. Centralt är vilka som tillhör och inte tillhör nationen, vilka som är svenskar och inte, vad som utgör svensk kultur och inte. Drömsamhället är en befolkningsmässigt och kulturellt homogen nationalstat.

”För att demokratin ska fungera krävs konsensus kring frågan om vilka som utgör folket”, säger SD:s partisekreterare, och riksdagens andra vice talman, Björn Söder. Samer, tornedalingar, judar, kurder och araber kan vara svenska medborgare men tillhör inte den svenska nationen, förklarar han.  ”Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?”, undrar Orrenius. ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet”, svarar Söder.

Partiets prat om en ”öppen svenskhet” betyder assimilation och anpassning till den av SD fastslagna ”svenskheten”.  Invandrare som inte ”anpassar sig” bör uppmuntras att lämna landet.

SD:s retorik har må ha hårdnat under senare tid, men idéerna och värderingarna har funnits där hela tiden. Partiet vill ha ett Sverige där kulturen likriktas och subventioneras utifrån kriteriet huruvida yttringarna bidrar till att stärka den ”nationella identiteten”, ett Sverige där människor sorteras i kategorierna ”svenskar” och ”icke-svenskar” och där de senare blir en sorts andra klassens medborgare, tolererade men icke-önskade av ”värdfolket”.

Detta är tankegångar vi känner igen från liknande partier både ur historien och från vår samtid. Och vi vet också väl vilka katastrofer denna typ av politik resulterat i.

SD:s klarspråk visar tydligt att den alltför vanliga beskrivningen av partiet som ”invandringskritiskt” är missledande. Förhoppningsvis sjunker nu insikten in om att detta är ett parti som önskar omvandla Sverige på sätt som underminerar landets demokratiska grundvalar.

Och förhoppningsvis innebär budskapet att judar inte är svenskar och att de för att erkännas som sådana måste lämna sin judiska identitet att bilden av SD som ett parti som står på judarnas sida i kampen mot antisemitism nu ses som det den alltid varit: grundfalsk.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism