Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2014

”Det är djupt oroande att samtidigt som antisemitismen tilltar i Europa så är antalet länder som deltar i 2014 års konferens [mot antisemitism i Berlin] en tredjedel färre än vad som var fallet vid 2004 års konferens; och endast ett av tre länder som 2004 skickade en utrikesminister eller en annan delegat på ministernivå har skickat någon på den nivån till denna konferens. […] Frågan måste ställas: Borde man inte kunna förvänta sig att regeringar inför detta problem åtminstone uppvisar samma grad av solidaritet och engagemang idag som för ett decennium sedan?”

USA:s FN-ambassadör Samantha Powerpå OSSE:s konferens om antisemitism i Berlin 13/11 2014, tio år efter det första OSSE-mötet på samma tema. Läs Powers tal här.