Bilan Osman tilldelas 2014 års ELSA-pris för sin konsekventa antirasistiska opinionsbildning

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2014 ska tilldelas Bilan Osman för hennes konsekventa och engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang. Med sitt ställningstagande mot varje form av rasism, oavsett om denna riktas mot afrosvenskar, muslimer, romer, judar eller andra grupper, är Bilan Osman en stark och självständig röst i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent.

Bilan Osman

Bilan Osman

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

– Bilan Osman är en viktig röst mot rasism i den svenska debatten. Hon står för en konsekvent antirasism i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent, något som bland annat märks i tendensen att blunda för eller överse med den fientlighet som riktas mot judar, säger Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Pristagaren
Bilan Osman är 22 år, journalist, utbildare på stiftelsen Expo och sedan 2014 krönikör i Expressen. Hon är sedan flera år aktiv som bloggare och debattör i sociala medier i frågor som rör rasism, intolerans och mänskliga rättigheter. Bilan Osman medverkar även som skribent på sajten ”Inte rasist, men…”. I mars 2014 skrev hon en gästkrönika för SKMA:s nyhetsbrev som kan läsas här.

ELSA-priset
ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Tidigare pristagare: Siavosh Derakhti 2012, Jonathan Leman 2013. Läs mer om ELSA-priset här.

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen.
Lena Jersenius, kanslichef SKMA, lena.jersenius@skma.se, 08-667 6090, 070-345 9995.
Willy Silberstein, ordförande i SKMA, 070-606 2600.