Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2014

”I februari-mars fanns dem som förutspådde en våg av pogromer mot Ukrainas judar… Men det visade sig vara en falsk varning… Det vore dock omöjligt att påstå att judar inte var måltavlan för en annan stor internationell händelse detta år, nämligen den enda terrorattacken utanför Mellanöstern som utfördes av en gärningsman med kända band till Islamiska staten. Det var ingen tillfällighet att Mehdi Nemmouche…valde Judiska museet i Bryssel som sitt första mål. På samma sätt var det ingen tillfällighet att när kriget i Gaza bröt ut så var det den enda av de många pågående konflikterna i Mellanöstern som utlöste hätska och våldsamma upplopp i Europa. Vilka naturligtvis riktades mot judarna.”

Anshel Pfeffer, 5774, the year of blaming the Jews”, Haaretz 23/9 2014