Namnet ”Rothschild” tycks i antisemitisk propaganda återigen ha blivit vanligare som kodord för en judisk världskonspiration. I Frankrike känns denna typ av ordval och argument ofta igen och uppfattas som antijudiska. Så är det inte alltid i Sverige.

Den franske komikern och antisemitiske agitatorn Dieudonné har i en video uttryckt upprördhet över att Islamiska statens halshuggning av den amerikanske journalisten James Foley väckt mer indignation än avrättningen av t ex Iraks förre diktator Saddam Hussien. Bakom de olika reaktionerna ser Dieudonné som vanligt en judisk konspiration: ”The Rothschild Mafia says no, that’s OK – but James Foley, that’s too much.”

Fransk antisemitisk bild som ska visa hur judarna, symboliserade av bankfamiljen Rothschild, tar över världen.

Fransk antisemitisk bild som ska visa hur judarna, symboliserade av bankfamiljen Rothschild, tar över världen.

Bruket av ordet ”Rothschild”, namnet på en känd bankfamilj som i antijudisk argumentation sedan århundraden använts som symbol för en påstådd judisk makt och global sammansvärjning, tycks under senare år återigen ha blivit allt vanligare som kodord för en judisk världskonspiration i antisemitisk propaganda. Det gäller även Sverige. I de antisemitiska kommenterar som vällde in på Stefan Löfvens Facebooksida i juli, när han i ett inlägg uttalat sig om Israel-Gazakriget, beskrevs S-ledaren bl a som en ”Rothschild puppet”. 2012 uppmärksammade SKMA t ex hur hiphop-artisten Dani M i ett inlägg 2012 påstod att ”Rothschild” kontrollerar både ”i stort sett hela bankväsendet i världen” och staten Israel, genom vilket man dessutom styr ”i stort sett hela världsmedia”.

SKMA noterade också hur Raheem Gillman i ett föredrag på Café Pan Afrika i Stockholm 2013, arrangerat av organisationen Afrosvenskarna i Stockholm i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd, påstod att terrordåden i USA den 11 september 2001 inte genomfördes av al-Qaida utan var en ”false flag”-operation som skapade förutsättningar för de bakomliggande krafterna att ”ta land efter land som inte har Rothschild-kontrollerade banker”.

Dani M på Aftonbladets Facebook 2012.

Dani M på Aftonbladets Facebook 2012.

Samma globala konspiration påstods också kunna förklara störtandet av Khadaffi i Libyen, som enligt Gillman var ”ett av de då fem länder som inte hade en centralbank som ägdes av familjen Rothschild”.

En skillnad mellan Frankrike och Sverige tycks vara att denna typ av propaganda i fransk debatt överlag förstås som antisemitisk och kritiseras på dessa grunder, medan den i Sverige sällan uppmärksammas och i viss utsträckning tycks kunna passera som legitim politisk kritik, i vissa fall till och med som antirasism. Som SKMA och Samuel Nudel nyligen uppmärksammade föreföll arrangörerna av t ex ”Gala för Gaza” på Trädgården i Stockholm och Botkyrkafestivalen (båda i augusti) inte se några problem med att sammanfoga en antirasistisk hållning med samverkan med artister som sprider propaganda om ”Rothschild” och en judisk världskonspiration.

SKMA