Expo har publicerat en viktig genomlysning av nazistiska Svenskarnas parti (SvP). Ett särskilt avsnitt belyser den centrala roll antisemitismen spelar i SvP:s ideologi och propaganda.

Läs granskningen ”Nazismens nya ansikte” här.

SKMA