SKMA har återkommande påtalat och kommenterat den antisemitism som kommit upp till ytan i samband med Israel-Gazakriget. Mellanösternkonflikten ger emellertid inte bara bränsle till den antisemitiska utan också till den islamofoba elden. Att många – men långtifrån alla – av de antijudiska yttringar som kommit till uttryck i Europa och Sverige kan knytas till personer och opinioner med bakgrund i Mellanöstern utnyttjas för att kollektivt misstänkliggöra och skuldbelägga ”muslimer” och ”araber” som kategorier.

Främlingsfientliga och antimuslimska budskap sprids t ex via Twitter.

Främlingsfientliga och antimuslimska budskap sprids t ex via Twitter.

På t ex främlingsfientliga och antimuslimska sajter som den SD närstående Avpixlat vrids nyheter om antisemitism regelmässigt så att de skall bekräfta den rasistiska bilden av invandrare från Mellanöstern som ett kollektiv av hotfulla extremister. Och i kommentarsfältet ges lämpligt eldunderstöd: ”Skulle tro att muslimerna bara kommer hit för att vandalisera synagogor och judisk egendom”, ”Araberna har marscherat på Malmös gator och skanderat ’Död åt judarna’ i minst ett decennium”, ”Har muslimer ingen fungerande hjärna?”.

På sociala medier cirkulerar bilder på integrationsminister Erik Ullenhag med texten: ”Reagerar med avsky mot den antisemitism som drabbar Sveriges judar. Är själv den som tagit hit alla antisemiter” (se bild). Och så vidare, i stor omfattning.

Det är viktigt att fortsätta analysera och motverka den antisemitism som nu manifesteras, inklusive de attityder och föreställningar som finns hos individer eller i miljöer med anknytning till Mellanöstern eller som kan knytas till extrema tolkningar av islam. Men lika viktigt är att analysera och motverka varje försök att exploatera debatten om antisemitism i främlingsfientliga och antimuslimska syften. För detta krävs en konsekvent antirasism.

SKMA