Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beviljats ett större bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten riktad till högstadieelever.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera elevresor till Förintelsens platser i Polen. Cirka 400 elever och runt 50 lärare kommer att delta. I utbildningen ingår även ett förberedande och ett uppföljande seminarium. Syftet är att öka elevernas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer och fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

– Jag är väldigt glad att regeringen fattat detta viktiga beslut. I en tid när högerextremism och intolerans växer är det oerhört angeläget att ge unga människor kunskap om de avgrunder som antisemitism, rasism och antidemokratiska läror leder till – och att ge dem verktyg för att motverka dessa strömningar, säger Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.

– Svenska kommittén mot antisemitism har stor kompetens och erfarenhet av att genomföra denna typ av utbildningar. Regeringens beslut är ett kvitto på det höga förtroende som SKMA åtnjuter i det svenska samhället, säger Willy Silberstein.

SKMA har under senare år med stöd av regeringen genomfört en utbildningssatsning i Malmö om antisemitism och islamofobi.

Kontaktuppgifter: info@skma.se eller 070-606 26 00