Judarna och muslimernas gemensamma historiaI SVT:s Kunskapskanalen sänds just nu serien ”Judarnas och muslimernas gemensamma historia”. I programförklaringen kan man läsa följande: ”Många tror kanske att judar och muslimer har varit fiender i all evighet. Men historien visar att det är en relativt ny företeelse, knappt 150 år gammal. Programmet motbevisar möjligen en och annan historisk fördom” (se bild).

Syftet med programmet må vara gott, men generaliserande formuleringar om fiendskap mellan ”judar och muslimer” riskerar att spä på den typ av fördomar om dessa grupper som man kanske hoppas kunna motbevisa.

SKMA kontaktade SVT:s Kunskapskanalen så sent som i höstas i ett liknande ärende. Då gällde det serien ”Judarnas historia”. I programförklaringen kunde man då bland annat läsa hur ”judarna” ”genom deras kultur, pengar och vetenskap haft en betydande roll i formandet av den värld vi lever i i dag” – en mening som på ett olyckligt sätt anknöt till traditionella antisemitiska föreställningar om judar, pengar och makt.

I höstas föreslog SKMA att meningen skulle strykas eller ändras, varpå SVT formulerade om presentationen. Även denna gång vore det önskvärt om SVT strök eller ändrade den problematiska formuleringen.

SKMA