Tidningen ETC ger nu eldunderstöd till Aftonbladet-kulturs och tidskriften Filters försök att förvränga innebörden av och efterspelet till Donald Boströms famösa skröna från 2009 som sökte göra gällande att staten Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA. Enligt ETC – se faktaruta om Boström – skulle Filters bidrag från 2012 givit Boström och AB-kultur ”upprättelse”. Men så var det naturligtvis inte.

ETC:s osanningar gör det nödvändigt att återigen påminna om vad det var Boström faktiskt påstod och insinuerade i sin artikel och vad Filters bidrag till denna grumliga soppa bestod av.

Filters insats i debatten diskuteras i Henrik Bachners artikel ”Fördomar i repris”  (DN 2012) och i Karin Olssons text ”Hedersprickar” (Expressen 2012). Läs även Charlotte Wiberg om Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborgs alla lögner när det senaste försöket att ärerädda Boströms påståenden med hänvisning till Abu Kabir föll samman. Lyssna också på Linderborg i P1-programmet Medierna 24/11 2012, när hon ca 11 min in i programmet konfronteras med besvärande frågor.

Nödvändig belysning av Boströmaffären och de återkommande försöken att förvanska dess innebörd ges i dessa artiklar:

Medierna i P1 ”Organhärva i repris” (2012)

Charlotte Wiberg ”Lögner från början till slut” (2012)

Charlotte Wiberg ”Äreräddningen” (2012)

Jonathan Leman ”Om Aftonbladet Kulturs falska debatt” (2013)

SKMA ”Aftonbladet Kultur fortsätter ljuga om Boströms artikel” (2013)

Charlotte Wiberg ”Boströmartikelns effekter” (2010)

Anna Veeder ”En anka flyger”(2010)

Dan Tilert ”Dissonant duett” (2010)

Jonathan Leman ”Förfalskning för en internationell publik” (2009)

Jonathan Leman ”Aftonbladet håller ställningarna” (2009)

Exempel på globala effekter av Aftonbladets artikel (se längst ner i inlägget).

SKMA