Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2014

Sofia Spjuth presenterar SKMA:s nya ungdomsnätverk mot antisemitism.

Alla har vi någon gång hört eller bevittnat antisemitism, rasism eller andra typer intolerans. Frågan är hur man som individ bemöter detta? Idag verkar diskriminering av olika slag vara så pass vanligt i vårt samhälle att det börjar bli ”normalt”. Folk slutar reagera när medmänniskor trakasseras på grund av exempelvis hudfärg, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Många är de som istället för att agera bara sänker blicken och fortsätter gå, kanske till och med en aning snabbare än innan.

Medlemmarna i SKMA ungdom, från vänster till höger: Sofia Spjuth, 20, Samuel Lindelöf, 17, Philip Jildestad, 18, Hanna Jansson, 20, Erik Gunnarsson, 21, Maja Frödén, 20, Mattias Blomgren, 18 och Samuel Nudel , 18. Foto: Mathan Ravid

Medlemmarna i SKMA ungdom, från vänster till höger: Sofia Spjuth, 20, Samuel Lindelöf, 17, Philip Jildestad, 18, Hanna Jansson, 20, Erik Gunnarsson, 21, Maja Frödén, 20, Mattias Blomgren, 18 och Samuel Nudel , 18. Foto: Mathan Ravid

Rädslan för att själv försätta sig i en otrevlig situation är ofta större än viljan att hjälpa andra. Man måste inte ge sig in i ett slagsmål och riskera liv och lem. Men det handlar om att på något sätt ta ställning – det kan räcka med ett samtal till polisen, ett rop åt förövaren eller en hjälpande hand åt den utsatte. Att på något sätt visa att man bryr sig och vägrar acceptera det som dagligen sker i vårt land.

Fördomar och hat mot judar och andra grupper finns överallt i samhället. I skolorna, på barerna, i mataffären, inom politiken, i fikarummet, på internet, i tvättstugan och i medier. Ett tråkigt faktum som är svårt att undgå. Det var anledningen till att jag och andra ungdomar sökte oss till SKMA:s ungdomsutbildning om fördomar, antisemitism och rasism. Vi kände alla att vi ville göra skillnad.

SKMA:s ungdomsutbildning startade våren 2012 och riktas främst till gymnasieelever runt om i landet. Hittills har ett 40-tal unga deltagit i den sex dagar långa utbildningen. Utgångspunkten är diskussion och reflektion för att ta del av varandras erfarenheter och tankar. Runt årsskiftet 2012/2013 deltog jag själv tillsammans med 12 andra ungdomar i liknande åldrar. Att diskutera med jämnåriga var för mig extremt intressant och lärorikt. Jag blev efter SKMA:s utbildning mer självsäker i hur jag som individ bemöter fördomar och fick med mig mycket mer kunskap än jag hade trott.

SKMA:s ungdomsutbildning har motiverat flera av oss att efteråt engagera oss ännu mer i kampen mot rasism och förtryck. Vissa har föreläst på skolor, andra har aktivt försökt debattera kring och bemöta intoleranta tendenser exempelvis på olika internetforum där tonen ofta är rå. Några av oss har hjälpt till med det dagliga arbetet på SKMA:s lilla men hårt jobbande kansli. Många har efter utbildningen följt med på kommitténs olika studieresor till Östeuropa i Förintelsens fotspår, både som deltagare och i vissa fall som ledare. En del av oss har bidragit med läsvärda artiklar i SKMA:s nyhetsbrev. Till exempel Samuel Lindelöf, som i förra nyhetsbrevet (december 2013) skrev en gripande skildring av sina upplevelser och intryck under den SKMA-resa till Ukraina och Polen som han gjorde tillsammans med andra unga i höstas.

För vissa av oss räcker detta dock inte, vi vill mer. Därför valde vi nyligen att starta ett ungdomsnätverk inom SKMA – SKMA Ungdom. Vi är en grupp på åtta personer som har förhoppningarna och målet att i framtiden kunna bidra ännu mer till kommitténs verksamhet, exempelvis genom att fortsätta skriva artiklar för detta nyhetsbrev.

Vi har redan startat ett konto på mobilappen Instagram – ”judehatet” – där vi regelbundet kommer att belysa och kritisera nutida uttryck för antisemitism, med fokus på sådant som kan vara av intresse för unga. Följ oss gärna! (Kan även följas på Tumblr.)

På tal om unga är en av våra främsta förhoppningar att kunna fortsätta vidareutbilda oss och att i SKMA Ungdoms namn kunna komma ut i skolor, föreningar och ungdomsförbund för att tillsammans med jämnåriga diskutera frågor som rör antisemitism och andra former av rasism. Vi hoppas kunna göra skillnad, och lovar att hålla er uppdaterade under resans gång!

SKMA Ungdom genom Sofia Spjuth