Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2014

Både äldre och nyare antisemitiska föreställningar har stor spridning i den polska befolkningen.

En ny attitydundersökning i Polen pekar på att antisemitiska uppfattningar fortfarande är utbredda. Det gäller inte minst föreställningar om judiska sammansvärjningar.

Enligt studien, som genomfördes av Centrum för forskning om fördomar vid Warszawas universitet under 2013, trodde 63 procent av respondenterna på myten om en internationell judisk konspiration. 23 procent instämde i traditionella, religiöst färgade antijudiska påståenden om att judarna bär ansvar för Jesus död och använder kristet blod i  judiska ritualer. 58 procent instämde i efterkrigstida antijudiska beskyllningar på temat att judar exploaterar Förintelsen i ekonomiska syften.

Föreställningar om judiska sammansvärjningar har en lång historia i Polen. Bilden, som framställer kommunismen som en judisk konspiration, är från 1937.

Föreställningar om judiska sammansvärjningar har en lång historia i Polen. Bilden, som framställer kommunismen som en judisk konspiration, är från 1937.

21 procent stödde påståendet att Israel behandlar palestinier på samma sätt som Nazityskland behandlade judar. Geografiskt är antisemitismen mest utbredd i områdena kring Lublin och Lodz i sydöstra Polen.

I jämförelse med resultaten från motsvarande undersökning 2009 noterades små förändringar. Den enda ökningen (+ 8 procent) uppmättes i andelen som instämde i traditionella, religiöst präglade antijudiska uppfattningar. Benägenheten att hysa dessa och andra typer av antisemitiska uppfattningar skiljde sig inte mellan troende och icke-troende, däremot fanns en stark korrelation mellan antisemitiska uppfattningar och auktoritära, högersinnade politiska attityder liksom med en nationell identitet där bilden av polacker som de primära offren är central. När det gäller likställandet av Israels och Nazitysklands politik var stödet lika stort i höger- som vänstersinnade opinioner. (Studiens resultat sammanfattas i Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski, Wiktor Soral, Antisemitism in Poland 2013: Research Report based on Polish Prejudice Survey II, Center for Research on Prejudice, Warsaw 2013.)

I en kommentar i Forward 18/1 menar dock kulturantropologen Joanna Tokarska-Bakir, som undersökt ritualmordsanklagelsernas fortlevnad i östra Polen, att den katolska kyrkan fortsätter att spela en viktig roll för spridningen av antisemitism, inte minst via skolundervisning.

SKMA