Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2014

Som en fortsättning på SKMA:s utbildningssatsning i Malmö arrangerades 20-21 november 2013, i samverkan med Malmö stads skolförvaltning och med bidrag från Arbetsmarknadsdepartementet, ett fördjupande lärarseminarium för omkring 60 nyckelpersoner från de kommunala högstadieskolorna i Malmö.

Vid seminariet behandlades antisemitism och islamofobi framför allt genom att lärarna fick arbeta med exempel på bilder och texter från Internet, dagspress och litteratur. Vidare hölls föreläsningar och diskussioner om förnekandet av Förintelsen, hatet på nätet, konspiracism och hatbrott. Föreläsare var Stéphane Bruchfeld, Jonathan Leman och Heléne Lööw. Föreläsningarna blandades med workshops ledda av pedagogerna Mikael Enoksson och Anna Hellerstedt. Stort utrymme ägnades år att diskutera deltagarnas egna erfarenheter samt exempel på strategier och metoder för klassrummet.

Deltagarna i elevresorna fick bland annat möta Siavosh Derakhti.

Deltagarna i elevresorna fick bland annat möta Siavosh Derakhti. Foto: Mathan Ravid

Återträff för elever

25-26 februari arrangerades återträffar i Malmö för de elever som deltagit i SKMA:s utbildningsresor. Reflektioner och samtal om tiden i Polen kombinerades med föreläsningar och diskussioner om antisemitism, rasism och fördomar idag. Eleverna fick även möta Gustavo Nazar från Malmö stads Centrum för pedagogisk inspiration och Siavosh Derakhti från Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet, som gav exempel på hur unga kan engagera sig mot intolerans i sin egen hemstad.

SKMA