Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2014

För femtonde gången arrangerade SKMA en utbildning för lärare och andra utbildare om rasism, antisemitism och Förintelsen.

För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, nazism och antisemitism arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en fortbildningskurs för lärare och andra intresserade som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor. Utbildningen, som under hösten/vintern anordnades för femtonde gången, består av tre delar, ett förberedande och ett uppföljande seminarium, samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen. I den senaste utbildningen deltog 16 personer, merparten lärare, men även två församlingspedagoger från Svenska Kyrkan fanns med.

Det fd koncentrations- och förintelselägret Majdanek. Foto: Björn Edwardsson

Det fd koncentrations- och förintelselägret Majdanek. Foto: Björn Edwardsson

Det förberedande seminariet hölls i slutet av september 2013. Där talade idéhistorikern Henrik Bachner på temat ”Antisemitismen: utveckling och idéer fram till Förintelsen”, idéhistorikern Stéphane Bruchfeld höll tre föreläsningar om ”Förintelsens händelseförlopp och faser” och historikern Matthew Kott tog upp folkmordet på Europas romer under rubriken ”En del av Förintelsen eller ett brott för sig?”.  Förutom föreläsningarna berättade deltagarna om sina erfarenheter och förväntningar på kursen.

Studieresan till Polen genomfördes mellan 23 oktober – 2 november. Syftet med studieresan är att presentera det judiska livet i Östeuropa före kriget och det månghundraåriga kulturarv som utplånades i samband med nazismen. Att se de autentiska platserna, besöka de små samhällena som före kriget hade en judisk befolkning på mer än 60-70 procent, ja, ibland så mycket som 90 procent, och skogsdungarna där hela byns judiska befolkning sköts. Sådana platser är till exempel Tykocin i nordöstra Polen eller Josefow söder om Lublin, eller Nowy Sanc söder om Krakow. Här finns inga judar kvar, bara övergivna begravningsplatser och i bästa fall en byggnad som inrymde synagogan.

Vid minnesmonumentet över dem som deporterades från Umschlagplatz i Warszawa: SKMA:s Lena Jersenius läser ur Lena Einhorns bok "Ninas resa". Foto: Björn Edwardsson

Vid minnesmonumentet över dem som deporterades från Umschlagplatz i Warszawa: SKMA:s Lena Jersenius läser ur Lena Einhorns bok ”Ninas resa”. Foto: Björn Edwardsson

Syftet är också att vandra på platserna för de tidigare koncentrations- och förintelselägren, Majdanek, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor och Belzec. Att få kunskap om hur de fungerade, reflektera över vad som hände där och försöka förstå vad som ledde fram till Förintelsen. Genom samtal med forskare och guider som är specialiserade på Förintelsen och andra världskriget tecknas en bild av händelseförloppet i de nazistiska lägren.

Det är en omtumlande resa som ger kunskaper som vidareförmedlas i undervisningen. Många lärare som tidigare deltagit i SKMA:s fortbildningar och utbildningsresor har arbetat vidare med ämnet. Vid den uppföljande träffen som skedde i februari 2014 delade Mikael Enoksson, lärare på Lillåns skola 7-9 i Örebro, med sig av sin stora erfarenhet av hur han undervisar om Förintelsen, antisemitism och rasism och presenterade ett gediget övningsmaterial.

Så tyckte några av deltagarna

”Upplägget av och innehållet i resan var fantastiskt och överträffade alla förväntningar. Att få besöka alla dessa platser under resan från Warszawa till Krakow gav mig kunskaper och insikter som påverkat mig mycket stark och alltid kommer att finnas med mig.” Inger Berezan Andersson, Engelbrektskolan, Stockholm 

”Varierat, initierat, berörande, relevant. När vi besökte den ödsliga judiska begravningsplatsen i Kraków, för att sedan besöka den enormt välbesökta kristna dito, så var det en av de starkaste upplevelserna jag haft på länge, på ett allmänmänskligt plan, men även genom det sätt det visade på historieämnets och pedagogikens roll.” Niklas Gårdfeldt Leavy, ESS gymnasiet, Stockholm

”Jag har fått fördjupade kunskaper om förintelsen vilket naturligtvis påverkar mina lektioner på ett positivt sätt.” Britta Grahn, Vimmerby Folkhögskola

”Ett mycket bra seminarium, ögonöppnande på många sätt. När vi var i Polen tänkte jag tillbaka mycket på seminarierna och kunde göra kopplingar bättre. Ett exempel – utställningen på judisk-historiska museet om antisemitiska bilder i polsk press blev mycket tydligare och omskakande när man hade föreläsningen om antisemitismens historia med sig i bagaget.” Kristoffer Hammarlund, församlingspedagog, Svenska Kyrkan Nässjö

Lena Jersenius

Kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA