Som SKMA tidigare uppmärksammat hade den syriske predikanten Mohammad Rateb Al-Nabulsi inbjudits till ”Syriens barn galan” i Malmö 15 mars. Al-Nabulsi är ökänd för sitt hatfulla budskap mot judar och homosexuella. En enkel sökning på YouTube resulterar i klipp där han bland annat rationaliserar och försvarar dödsstraff för de sistnämnda. Al-Nabulsi sprider antisemitiska konspirationsteorier och har utmålat judar som grupp som ”de mest onda, förrädiska i hela mänskligheten”.

Enligt arrangörerna av ”Syriens barn galan” stöddes arrangemanget av ABF. ABF Malmö meddelade att så inte var fallet och menade att deras logga använts utan godkännande. Bloggaren Torbjörn Jerlerup, som tidigt uppmärksammande Al-Nabulsis medverkan, noterade att Malmö stad hade sponsrat ett arrangemang med samma namn som ”galan” med 25 000 kr. När Daniel Sestrajcic (V), ordförande i Malmös kulturstödsutskott, av Sydsvenskan 15/3 tillfrågades om detta stämde, svarade han att arrangörerna uppgivit ”att pengarna inte ska gå till den här galan utan till en annan gala i april”. Sestrajcic tillade dock att ”om bidraget går till ett arrangemang där homofober eller antisemiter talar då ska vi göra allt vi kan för att återta pengarna”.

Kamal Rifai, vice ordförande i Samling för syriska aktivister som arrangerar mötet, försäkrade i Sydsvenskan att anslaget inte skulle användas i detta sammanhang: ”pengarna som har beviljats gäller inte den här galan”. När det gäller Al-Nabulsi sade Rifai: ”Han är inbjuden, men bara som gäst, han ska absolut inte hålla något tal”. Sannolikt skulle han inte ens medverka: ”Vi har nästan bestämt att han inte ska komma. Till 99 procent.”

Enligt Sydsvenskan 20/3 deltog Al-Nabulsi ändå på ”galan” och höll ett anförande där. Detta har fått Malmö stad att reagera. Nu återkallas det beviljade bidraget. ”Vi som stad kan inte gå in och ge bidrag till en organisation som anordnar något där den här mannen, som tydligt spritt väldigt homofoba åsikter, deltar”, säger kommunalrådet Hanna Thomé (V). Till Skånska Dagbladet 20/3 säger hon: ”Malmö stad kan under inga omständigheter ge bidrag till en förening som har arrangemang som är homofobiska eller antisemitiska”. ”Redan inför galan kontaktade vi föreningen och fick då besked om att Mohammad Rateb Al-Nabulsi inte skulle komma dit. Men nu har vi fått veta att han ändå var en av gästerna vid evenemanget. Och att han dessutom höll ett tal”, säger Thomé.

Det är utmärkt att Malmö stad markerar. Offentliga medel får aldrig användas för att finansiera och legitimera arrangemang som inbegriper aktörer med antidemokratiska, rasistiska och homofoba uppfattningar.

SKMA