Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2014

Såväl historiskt som i samtiden har antisemitism lätt kunnat förenas med ”kritik” mot en föreställd makt eller överhet. Ett aktuellt exempel är fallet Dieudonné i Frankrike. Men liknande idéer återfinns även i Sverige, bland annat i hip hop-miljön. Charlotte Wiberg om antijudiska konspirationsteorier hos två svenska rappare.

Är hip hop-musik en genre där det finns en särskilt rik förekomst av antisemitism? Njae, att knyta en viss musikform till ett visst fördomsmönster riskerar förstås generera nya fördomar, och hip hop är en musikform med många utövare och ännu fler lyssnare. Det är dock en genre som diskuterats mycket i samband med vissa hatuttryck. Framför allt har det då handlat om kvinnoförakt och homohat. Men i en amerikansk kontext har antisemitism inom hip hop då och då tagits upp. Och här i Sverige har två rappare, Ken Ring och Dani M, upprepat givit uttryck för antisemitism.

Så kan till exempel Dani M:s låt Agenda, där bilden av en skuggelit som dominerar världen, äger rikedomarna, hetsar folk mot varandra och styr media samt försöker mörklägga delar av historien målas upp, mot bakgrund av tidigare uttalanden av artisten helt klart ses som antisemitisk:

Tänk på alla folk som dom ser till att splittra
Få oss hata på varandra så dom slipper blicka
Tänk på att dom även äger media
Så de nyheter vi ser har redan speglas för att passa dom
Reta fattigdomen som dom själva skapat
Dom gör allt för rikedomar,
lyder inga lagar
Samma liga som står bakom varje krig
I modern tid, det är så det är och kommer bli

Alla som är bekanta med konspiracistiska tankegångar som kurserar på nätet och involverar Illuminati, familjen Rothschild, ödlevarelser från yttre världsrymden eller rätt och slätt judar känner igen det här.

Detta är ingen maktkritik som behandlar reella ägandeförhållanden inom media, det så kallade kriget mot terrorismen eller det postkoloniala tillståndet. Här finns ett enkelt ”dom” som bekämpar ”oss”, aktivt för oss bakom ljuset. Inte heller är det någon ideologikritik.

Hur kan man inte se deras agenda?
Hela vår jord yo den håller på att skändas
Och framtiden har symtom
Utav västvärldssyndrom
Men världen går att vända
Nu är det upp till oss själva
Om vi kan enas och ingen utelämnas
Pass på all ideologi
Man måste tänka fritt för att bli fri

Det som beskrivs är snarare en aktiv hjärntvätt av dunkla krafter ute efter rikedom och makt än mer eller mindre subtila tankemönster som genomsyrar samhället och hjälper till att organisera det på vissa sätt.

Tänk på alla krig dom hjälper till och sponsra
Tänk på alla liv dom hjälper till och krossa
Tänk på alla smutsiga affärer
Äckelkolonisatörer, dom skapade tredje världen
Tänk på hur vi hamna här från första början
Mörka delar i historien dom försöker dölja
Tänk på hur de våldtar våra länder
Något som pågått allt för länge, nåt som hände
och som håller på att hända

Det talas om västvärlden, om kolonisering. Men också om något som pågår; ett mörkande av faktiska omständigheter, ett krossande av liv, en ständig våldtäkt som ”de” begår på ”våra” länder. Det sägs aldrig ut vilka dessa ”de” egentligen är. Men ”de” som äger media och som hänsynslöst jagar rikedom är inte sällan judar i den här formen av konspirationsföreställningar.

Styr medier och banker

Judar förknippas inte sällan just med rikedom, dominans av media och dolt maktutövande. Och även där den hemliga makten inte direkt anses tillhöra judar som grupp, utan i stället till exempel frimurare, Illuminati* eller mer vagt med krafter bakom en ”ny världsordning” (”New World Order”) tenderar judar att finnas med på ett hörn genom nämnande av ”familjen Rothschild” som ingående i det hela eller genom att Israel ges en central roll i beskrivningen av världens problematik.

Både ”familjen Rothschild” och Israel fanns med då Dani M år 2012 skrev en kommentar på Aftonbladets nätupplaga, och i den inte bara anklagade Israel för att styra hela världens media utan också ”familjen Rothschild” för att i sin tur styra Israel och bankväsendet globalt.

"Mörka delar i historien dom försöker dölja" rappar Dani M i sin musikvideo Agenda samtidigt som bilder visas på terrorattacken mot World Trade Center 2001. (Skärmbild)

”Mörka delar i historien dom försöker dölja” rappar Dani M i sin musikvideo Agenda samtidigt som bilder visas på terrorattacken mot World Trade Center 2001. (Skärmbild)

Trots att Israel bara ligger på andra plats i den makthierarki som här målas upp, medan ett namn som under ett par hundra års tid varit förknippat med antijudisk ryktesspridning ligger högst upp, försöker Dani M gardera sig mot anklagelser om antisemitism med den välbekanta Livingstoneformuleringen (”man kan inte kritisera Israel utan att anklagas för antisemitism”) som med hans ord lyder såhär: ”Antisemit är bland det värsta du kan bli anklagad för idag, blir du stämplad som det har du inte längre trovärdighet i det offentliga rummet. Men är man antisemit om man är anti-Israel?”

Garderingen till trots tog Expo upp Danis kommentar som ett uttryck för antisemitism. I en radiointervju i Metropol i P3 29/11 2012 uttryckte artisten sin bestörtning över anklagelsen; uppenbarligen betraktar han sig själv som motståndare till alla former av rasism. Åter tog han upp skillnaden mellan att kritisera israelisk politik och att uttala sig negativt om judar – och några följdfrågor om förbindelsen mellan Israel och ”familjen Rothschild” och dess föregivna globala makt ställdes aldrig. Inte heller i det mejl Dani M skickade till Expo, där han bad om ursäkt för att ha uttryckt sig klumpigt och återigen beskrev sig själv som antirasist, dessutom offer för rasism, togs denna konspirationsteori upp.

”Jävla fucking jude”

I somras gick rapparen Ken Ring till attack mot sin konkurrent Petter och beskrev honom som någon som utnyttjar sin omgivning. ”Jävla fucking jude” skrev Ring om Petter på Instagram. När detta kom ut i media rann det över för rapparen, som på Facebook skrev att media är ”jävla dumma i huvudet” och att med jude hade han menat snål (som om detta vore oproblematiskt). Dessutom har han judiska vänner och jobbar med ett bolag ”som ägs av judar”.

Men Ring bad ändå om ursäkt i ett mejl till TT Spektra, för den händelse att någon tagit illa upp. Liksom Dani M beskrev han sig som i grunden antirasist och någon som själv drabbats av rasism. Men detta är inte det enda exemplet på att Ken Ring använt ordet ”jude” på ett nedsättande, stereotypiserande och utpekande sätt. I låten Fritt Palestina sjunger han

Vi kommer aldrig svika
bara kämpa för att bli lika
och lika rika som alla judar

och en annan låt, Håll om dom, går ut

till fångarna som sitter där
i burarna på Kuba
enbart för att USA
är styrt av några judar.

I den låten sägs också att ”George Bush borde ha sitt vita hus i Israel”. Det är uppenbart att ”judar” för både Dani M och Ken Ring är ett begrepp förknippat med extrem överhet; rikedomar och makt.

Ken Ring. Foto: Pressbild kenring.se

Ken Ring. Foto: Pressbild kenring.se

För dem har detta inget med rasism att göra eftersom rasism är något som drabbar dem som är utsatta och i underläge. De presenterar sig som underdogs som själva varit utsatta för rasism. I en intervju på Cafe.se (18/11 2013) beskriver Ring sig som ”förortsneger” och ”Sveriges största invandrare”. Det finns ingen anledning att ifrågasätta erfarenheten av rasism – däremot naturligtvis den föreställning som säger att denna erfarenhet skulle innebära immunitet mot att själv härbärgera och uttrycka fördomar om andra, eller mot en djup okunskap om hur olika fördomsmönster ser ut.

En annan likhet mellan Dani M och Ken Ring är att de båda anser att antisemitismanklagelsen är något som hårt drabbar den anklagade. Den gör dem ytterligare till martyrer. Ken Ring undrade i sin Facebookkommentar till anklagelsen om man ”ville mörda honom i media”. Det är tydligt att ingen av de båda ser att någon kan lida reell skada av den typ av uttryck de använt sig av. De kan inte se några konkreta judar som kan drabbas utan bara en abstrakt överhet.

Konspirationens lockelse

Konspirationsteorier kan i själva verket vara tacksamma att ta till sig just för den som är makt- eller medellös. De kan se ut att ge enkla, begripliga modeller med hjälp av vilka det går att orientera sig i en komplicerad omvärld, på samma sätt som det är enklare att utse en specifik konflikthärd och ett specifikt land att fokusera på för den som känner sig överväldigad av världens orättvisor.

Att det inom den övervägande svarta hip hop-miljön i USA i viss mån kommit att kursera en världsbild som liknar vissa vita högerextremisters kan förklaras just med detta. Personer som själva saknar makt över sin tillvaro kan också med viss rätt uppfatta att de befinner sig inom ett system som inte fungerar till deras fördel, och riskerar att dras till förenklade bilder av system där det finns hemliga sammanslutningar med tillgångar till makt, kunskap och rikedom det stora flertalet inte kan ta del av. Så förklarar i alla fall akademikern och författaren Marc Lamont Hill saken i en artikel från 2010 i Philadelphia Weekly. Sverige är inte USA men USA är hip hopens stora moderland, och det kan göra intryck när exempelvis Professor Griff från gruppen Public Enemy talar om Illuminati och mäktiga judar.

Men rappare kan också vara utsatta för en konspiracistisk världsbild. Två stora stjärnor som Jay-Z och Kanye West pekas ibland ut som medlemmar i Illuminati, tillsammans med en del andra artister (Lady Gaga och Bob Dylan till exempel). Def Jam Recordings, ett skivbolag som spelat stor roll för hip hopens utveckling, anses också vara i händerna på denna mäktiga skuggorganisation. Detsamma gäller för det konglomerat som Def Jam Recordings numera ingår i, Universal Music Group, där även Ken Rings musik ges ut – vilket sprider ett makabert skimmer över det faktum att Ring angav omständigheten att hans musik ges ut av en verksamhet ”ägd av judar” som något ”förmildrande”, något som borde kunnat skydda honom mot den fruktansvärda anklagelsen att vara antisemit.

Charlotte Wiberg

Fri skribent

*Illuminati var i realiteten ett tyskt hemligt sällskap grundat på upplysningsideal. Det existerade bara runt ett decennium under sjuttonhundratalets senare del, men tros enligt konspirationsföreställningar ha levt vidare. Redan tidigt tillskrevs det makt att påverka världshistorien, då det påstods ha legat bakom franska revolutionen.