I slutet av 2013 uppmärksammades att nätbokhandlar som Adlibris och Bokia sålde det antisemitiska falsariet Sions vises protokoll. En svensk utgåva salufördes med förlagets egen reklamtext som ifrågasatte huruvida ”protokollen” verkligen var en förfalskning.

Efter hård kritik tog Bokia och Adlibris bort den svenska utgåvan av Sions vises protokoll från försäljning, och Adlibris dåvarande vd Magnus Dimert meddelade att nätbokhandeln nu skulle ”utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur”.

I en artikel på Expo Idag 11/3 framgår att Adlibris fortsätter att sälja hatlitteratur. Bland annat erbjuds rasistiska och antisemitiska böcker utgivna av Logik förlag, som står nazistiska Svenskarnas parti nära. Även dessa böcker marknadsförs med förlagets egna presentationer.

Adlibris PR-ansvariga Linnéa Wiklund säger till Expo att bokhandeln helt saknar kontrollsystem för vilka böcker som säljs. ”Vi agerar när vi uppmärksammas på en specifik bok”, svarar hon. I samband med Expos avslöjande plockade Adlibris bort Logik förlags böcker från sin sajt. (Logik förlags litteratur återfinns inte hos Bokia.)

Adlibris löfte om att ”utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur” tycks med andra ord bara ha varit tomma löften. Hatlitteratur tas endast bort om förlaget anser sig tvingat därtill av PR-mässiga skäl. Att hetsen och hatet som säljs påverkar människor och kan inspirera till förföljelse och våld betyder uppenbarligen mindre än affärerna. Hållningen är lika ansvarslös som skamlig.

SKMA