På Aftonbladet Kultur fortgår försöken att förfalska bilden av vad Donald Boströms famösa artikel ”Våra söner plundras på sina organ”, publicerad 2009, handlade om. Denna gång är det Torsten Kälvemark som låtsas att Boströms skröna – som sökte göra gällande att staten Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA – utgjorde en viktig belysning av ”den israeliska transplantationskirgurgin” (sic).

Det finns alltså anledning att på nytt påminna om vad Donald Boström faktiskt skrev, vad kritiken mot artikeln handlat om, hur Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg istället för att erkänna ett allvarligt publicistiskt misstag systematiskt förvrängt innebörden av såväl Boströms text som kritiken av denna – och hur Aftonbladet Kultur i själva verket fortsätter att försvara och legitimera en text som använder bilder och associationer som påminner om antijudiska mytbildningar och som bidragit till att underblåsa antisemitiska strömningar i Europa och globalt:

Henrik Bachner ”Fördomar i repris” (2012)

Karin Olsson ”Hedersprickar” (2012)

Medierna i P1 ”Organhärva i repris” (2012)

Charlotte Wiberg ”Lögner från början till slut” (2012)

Charlotte Wiberg ”Äreräddningen” (2012)

Jonathan Leman ”Om Aftonbladet Kulturs falska debatt” (2013)

SKMA ”Aftonbladet Kultur fortsätter ljuga om Boströms artikel” (2013)

Charlotte Wiberg ”Boströmartikelns effekter” (2010)

Anna Veeder ”En anka flyger”(2010)

Dan Tilert ”Dissonant duett” (2010)

Jonathan Leman ”Förfalskning för en internationell publik” (2009)

Jonathan Leman ”Aftonbladet håller ställningarna” (2009)

Exempel på globala effekter av Aftonbladets artikel (se längst ner i inlägget).