Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

SKMA i europeiskt samarbete om utveckling av lärplattform om Förintelsen.

Hur ska berättelserna från Förintelsen föras vidare till unga människor i framtiden?Vittnesmålen från de överlevande har spelat en stor roll för att sprida kunskap om Förintelsen. Sedan början av 1990-talet har många ungdomar haft möjlighet att lyssna till en personlig berättelse. Idag är det alltmer sällsynt att elever möter en person som genomlevt koncentrationslägren.

För några år sedan började en liten grupp inom SKMA diskutera hur vi kan ta vara på berättelserna och föra dem vidare och 2007 började idén till en pedagogisk interaktiv lärplattform om Förintelsen ta form. Vi tänkte oss att den personliga berättelsen skulle sättas in i en kontext som beskriver vad som hände den judiska befolkningen på orten och i landet under den tyska ockupationen.

Pedagoger i Lodz testar SKMA:s lärplattform "Vad är en människa?" Foto: Ewa Wymark

Pedagoger i Lodz testar SKMA:s lärplattform ”Vad är en människa?” Foto: Ewa Wymark

Internet-baserat

Den första person vi intervjuade var Jakob Ringart, överlevande från Lodz i Polen. Runt hans vittnesmål gjorde vi ett kortare program som testades i några skolor. Testningen utföll väl och vi sökte bidrag för att utveckla programmet. 2010 fick vi ett EU-bidrag för att skapa en modell för hur man kan presentera ett vittnesmål i ett internet-baserat program och började då på allvar bygga upp plattformen.

Utbildningsmaterialet, som kallas Vad är en människa?, utgår från vittnesmålet. De överlevandes berättelser ger en bild av hur det var att vara ung och jude i Europa före, under och efter Förintelsen. Från deras vittnesmål vidgas perspektivet till det som brukar kallas den kollektiva berättelsen. Lärplattformen innehåller filmklipp från intervjuerna, ett rikt bildmaterial med bland annat foton från getton och andra platser relaterade till den överlevandes berättelse. På plattformen finns också ett övningsmaterial med olika frågeställningar där eleverna får fundera över sitt eget ansvar och reflektera kring demokrati och mänskliga rättigheter.

För ett år sedan fick SKMA ytterligare delfinansiering från EU för att utveckla materialet tillsammans med fyra partnerorganisationer i Polen, Ungern och Rumänien. Tanken är att plattformen, som kan användas kostnadsfritt, ska innehålla minst fem vittnesmål från olika delar av Europa. Hittills har vi gjort fyra intervjuer, bland annat med personer som vuxit upp i Polen, Ungern och Norra Transsylvanien. Alla intervjuade har levt i Sverige efter kriget.

Testas i Lodz

Den 22-23 november presenterades lärplattformen för ett 30-tal pedagoger i Lodz i Polen. Syftet var att de skulle testa materialet för att se om det kan fungera i en polsk kontext. Reaktionerna var överlag mycket positiva och de allra flesta vill ha en licens till materialet. Många av deltagarna uttryckte också uppskattning för att ett sådant material görs tillgängligt på polska.

Foto: Ewa Wymark

Foto: Ewa Wymark

“Plattformen kan man använda inte bara i historia utan också i undervisning om tolerans”, kommenterade en gymnasielärare. “Jag är glad att se att en sådan plattform existerar. Det passar mig och min planering för lektionen bra”, sade en annan. Många poängterade också att möjligheten att få lyssna till en överlevandes berättelse på ett helt annat sätt än traditionella läromedel kan väcka elevernas intresse.

Liknande åsikter framfördes av Zygmunt Stępiński och Monika Koszynska från det i Warszawa nyligen öppnade Museet för de polska judarnas historia, då de introducerades till lärplattformen vid ett möte hos SKMA.

Inom kort kommer materialet om Livia Fränkel, född i Sighet i norra Transsylvanien (se artikel i Nyhetsbrev oktober 2013), och Susanna Christensen, från Makó i Ungern, att publiceras.

Den som är intresserad är välkommen att ta del av materialet. Hör då av dig till SKMA för att få en licens.

Lena Jersenius

Vill du bidra till projektet Vad är en människa?

EU delfinansierar projektet med 70 procent av de totala kostnaderna, SKMA med 30 procent. Vill du stödja projektet? Sätt gärna in ett bidrag på SKMA:s plusgiro 30129-1 eller bankgiro 861-6112 och skriv ”Vad är en människa?”.

Vi söker även vittnesmål från överlevande från Norge eller Danmark som kom till Sverige efter kriget. Har du information så kontakta gärna lena.jersenius@skma.se