Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

I Statens medieråds rapport ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” (2013) framhålls att antisemitismen utgör ett fortsatt centralt inslag i propagandan hos de delar av den svenska extremhögern som ideologiskt står nazismen nära. ”Den svenska extremhögern är starkt rasistisk i ordets grundläggande mening. Judarna är i allmänhet den mest avskydda gruppen men icke nordiska invandrare i allmänhet är också mycket illa omtyckta”, lyder en slutsats.

I undersökningen fastslås att dessa delar av extremhögern även tolkar invandring av muslimer som del av en judisk konspiration: “Den rasideologiska miljön anser…att invandringen av muslimer till västvärlden bara är ett symptom på judarnas världsmakt. I en antisemitisk diskurs om judiskt världsherravälde är muslimerna brickor i judarnas plan att utrota de västerländska vita samhällena.”

Rapporten belyser även hur antisemitiska teman propageras på sajter som drivs av svenska extrema islamister, grupper som i vissa avseenden delar världsbild med extremhögern: “Såväl bland högerextrema som hos jihadisterna återfinns tanken att världens utveckling i hemlighet styrs av en judisk konspiration med världsherravälde som mål.”

Statens medieråds rapport beräknar att den extrema högerns webbsidor har runt 140 000 besök per dag. Svenska extrema islamistiska sajter uppskattas ha få dagliga besök. Denna miljö antas i huvudsak vara koncentrerad till webbsidor utanför Sverige.

Rapporten kan läsas här.