Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare.

Mellan 300 och 400 personer samlades den 10/11 i Stockholms stora synagoga för en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938.

Willy Silberstein. Foto: Hampus Andersson, Expo

Willy Silberstein. Foto: Hampus Andersson, Expo

Minneskvällen arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i samverkan med med Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande och Forum för levande historia.

I samband med minnesceremonin, som öppnades av SKMA:s ordförande Willy Silberstein, utdelades även 2013 års Elsa-pris till Jonathan Leman, skribent och pedagog på Expo och aktiv twittrare och bloggare.

Demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson överräckte 2013 års ELSA-pris till Jonathan Leman. Foto: Expo

Demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson överräckte 2013 års ELSA-pris till Jonathan Leman. Foto: Expo

SKMA tilldelar Leman Elsa-priset ”för hans mångåriga och omfattande verksamhet i sociala och andra medier mot antisemitism och andra former av främlingsfientlighet och rasism.” Priset överräcktes av demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson som framhöll Lemans viktiga insatser för upplysa om och motverka antisemitism och rasism. Läs mer om pristagaren och Elsa-priset här.

Ett vittnesmål från Novemberpogromen 1938 lästes upp av skådespelaren Peter Perski.

Ulrika Knutson. Foto Hampus Andersson, Expo

Ulrika Knutson. Foto Hampus Andersson, Expo

Kvällens huvudanförande hölls av kulturjournalisten Ulrika Knutson under rubriken ”Victor Klemperer och ordets makt”. Ingrid Lomfors, generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm, talade om ”Minnets vägar”. (Knutsons och Lomfors anföranden återges i SKMA Nyhetsbrev december 2013.)

Foto: Hampus Andersson, Expo

Foto: Hampus Andersson, Expo

Anförandena varvades med sång av Hannah Lindroth. Kvällen avslutades med Kaddish-bönen som lästes av kantor Maynard Gerber.