Problematisk formulering i presentationen av SVT:s "Judarnas historia"

Problematisk formulering i presentationen av SVT:s ”Judarnas historia”

Under hösten har brittiska BBC sänt dokumentärserien The Story of the Jews, ledd av historikern Simon Schama. I serien får man i fem delar bland annat följa judiskt liv, judisk kultur, judiska traditioner samt relationen mellan judiska minoriteter och icke-judiska majoriteter på olika platser under olika perioder av historien. The Story of the Jews har fått stor uppmärksamhet internationellt, och började nyligen även sändas på SVT:s Kunskapskanalen under rubriken ”Judarnas historia”.

I presentationen till ”Judarnas historia” förekommer dock en problematisk formulering. Här står att programserien visar

hur judarna levde i kristna och muslimska världar, från medeltiden till renässansen. Serien tar oss 3000 år tillbaka i tiden, till de forntida israeliterna och den hebreiska bibelns ursprung fram till i dag. Genom deras kultur, pengar och vetenskap har de haft en betydande roll i formandet av den värld vi lever i i dag.

Den sista meningen i SVT:s programpresentation (se bild) knyter på ett olyckligt sätt an till traditionella antisemitiska föreställningar om judar, pengar och makt. SKMA har därför kontaktat ansvariga för det berörda programmet på SVT, för att upplysa om detta och föreslå att formuleringen stryks eller ändras.