Artikeln publicerades i SKMA nyhetsbrev oktober 2013

Enligt Brå:s rapport Hatbrott 2012 anmäldes förra året 221 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2011, men förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen.

Antijudiskt klotter.  Foto: Judiska församlingen i Stockholm

Antijudiskt klotter.
Foto: Judiska församlingen i Stockholm

De mest förekommande brottstyperna var olaga hot, ofredande och hets mot folkgrupp. Brotten begicks oftast på allmän plats, på Internet och vid religiösa platser.

Enligt Sydsvenskan (30/7) har det i Malmö anmälts nästan tre gånger fler hatbrott med antisemitiska motiv 2012 och 2013 än åren dessförinnan. 2012 anmäldes 60 sådana brott och fram till juli 2013 hade 35 anmälningar inkommit.

Brå:s rapport för 2012 visar att brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv – däri inkluderas afrofobiska och antiromska motiv – utgör den största kategorin, den omfattar 72 procent av alla anmälningar. Av de anmälda hatbrotten 2012 hade 694 homofobiska och 306 antimuslimska motiv.