I ett inlägg på SKMA:s blogg igår (19/9 2013) redogjorde vi för hur församlingen Kristet Center i Örebro vid upprepade tillfällen bjudit in en talare som uppmärksammats internationellt för antisemitiska uttalanden. (Saken har även tagits upp av Aftonbladet.) SKMA påpekade att inbjudningarna var problematiska och uppmanade Elisabeth Svantesson att som medlem i församlingen och minister i regeringen klargöra hur hon ser på detta.

Svaret

Som svar på inlägget fick SKMA igår via mejl följande kommentar från arbetsmarknadsministerns pressekreterare Linda Norberg:

”Precis som andra troende bör inte Elisabeth Svantesson tillskrivas åsikter som inte är hennes. Vare sig de är religiösa eller politiska. Hon är tydlig med att hon står bakom och delar avvägningarna i dagens lagstiftning och regeringens politik. Elisabeth har bland annat också haft ett engagemang för Israel som kan vara bra att minnas med anledning av inlägget från svenska kommitteen.”

SKMA kommenterar

Om en minister i Sveriges regering tillhör en församling eller organisation som bjudit in talare som givit uttryck för antisemitiska, rasistiska eller på annat sätt antidemokratiska uppfattningar är det inte bara legitimt utan viktigt att ställa frågan hur ministern i fråga ser på detta. Det är av avgörande betydelse för arbetet mot alla former av gruppfördomar att regeringsledamöter och andra ledande politiska företrädare är helt tydliga i sitt avståndstagande från dessa och inte på något sätt medverkar till att de legitimeras eller bagatelliseras.

Det SKMA i detta fall har påtalat är att Örebroförsamlingen Kristet Center, som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson tillhör, vid upprepade tillfällen bjudit in den kenyanske pastorn Thomas Muthee. Muthee har i uttalanden från 2005, som uppmärksammats av medier internationellt, påstått att judar (“israeliter”) styr länders ekonomier; ”det är hög tid att vi får ledande kristna affärsmän, affärskvinnor, bankmän – ni vet – som är män och kvinnor med integritet, som styr våra länders ekonomier. […] Om ni tittar på – ni vet – om ni tittar på israeliterna, så är det så de arbetar. Och det är så de är, till och med i dag.” Han tycks också mena att “korruptionen…i våra länder” skulle vara knuten till judarnas föregivna kontroll av länders ekonomier. Dessa påståenden återspeglar några av de äldsta och farligaste antisemitiska föreställningarna, de om en konspiratorisk judisk makt.

SKMA konstaterade att det är problematiskt att Kristet Center bjudit in en talare som givit uttryck för dessa uppfattningar och uppmanade Elisabeth Svantesson, som medlem församlingen och minister i regeringen, att klargöra hur hon ser på detta. Tyvärr har Svantesson inte svarat på denna fråga. Istället har hennes pressekreterare Linda Norberg i ett mejl förklarat att Svantesson inte ska “tillskrivas åsikter som inte är hennes”. Det är en märklig kommentar då SKMA inte tillskrivit Svantesson några åsikter över huvud taget. Norberg meddelar också att arbetsmarknadsministern “står bakom och delar avvägningarna i dagens lagstiftning och regeringens politik” och påminner om att hon haft “ett engagemang för Israel”. Dessa upplysningar har ingenting med den fråga SKMA reste att göra.

Vår fråga kvarstår: Hur ser arbetsmarknadsministern på det faktum att den församling hon tillhör vid upprepade tillfällen bjudit in en talare som givit uttryck för antisemitism?

SKMA