I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholms sprids myten om en judisk världskonspiration.

I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholm, arrangerade av organisationen Afrosvenskarna i Stockholm i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd, sprids antisemitiska budskap. Den 11/9 2013 talade Raheem Gillman om  terrordåden i USA den 11 september 2001 och dess följder. Attacken genomfördes enligt Gillman inte av al-Qaida utan var en ”false flag”-operation som skapade förutsättningar för de bakomliggande krafterna att ”ta land efter land som inte har Rothschild-kontrollerade banker”. Samma globala konspiration påstås också kunna förklara störtandet av Khadaffi  i Libyen: ”Libyen var ett av de då fem länder som inte hade en centralbank som ägdes av familjen Rothschild. Familjen Rothschild är de som kontrollerar Federal Reserve i USA”. Slutmålet sägs vara en ”ny världsordning” ledd av ”Israel”.

Raheem Gillman förde fram ett snarlikt budskap under ett föredrag om den ”arabiska våren” på Cafe Pan Afrika hösten 2012 (med samma arrangörer). Då påstod han bland annat att ”USA kontrolleras helt och hållet av Israel” och antydde att genomförda eller avslöjade planer på terrorattacker mot judar eller israeler iscensatts av Israel för att legitimera expansion och dominans.

Fransk antisemitisk bild som ska visa hur judarna, symboliserade av bankirfamiljen Rothschild, tar över världen.

Fransk antisemitisk bild som ska visa hur judarna, symboliserade av bankirfamiljen Rothschild, tar över världen.

Antisemitisk propaganda där bankirfamiljen Rothschild får symbolisera judisk omnipotens och den föregivna judiska världskonspirationen som eftersträvar ett globalt herravälde har cirkulerat sedan 1800-talet (se bild). Gillmans världsbild tycks till stor del vara hämtad från det ryska antisemitiska falsariet Sions vises protokoll, och de ”förklaringar” till 11/9-attentaten, finanskrisen, Libyenkriget med mera som han sprider är närmast identiska med det som sägs på rader av högerextrema och andra antisemitiska sajter på nätet.

Det är synnerligen allvarligt att organisationerna Afrosvenskarna i Stockholm och Ibn Rushd ger en plattform till antijudisk propaganda. Gillmans anföranden har även filmats och sprids nu på internet. Oroväckande är också att såväl Afrosvenskarnas Riksförbund som Ibn Rushd även tidigare bjudit in talare kända för antisemitiska budskap. Bägge organisationerna stod som medarrangörer av ett seminarium dit den brittiske journalisten Yvonne Ridley inbjudits som föreläsare, och Ibn Rushd har även vid andra tillfällen varit medarrangör för seminarier dit såväl Ridley som andra antisemitiska talare bjudits in. Båda organisationerna har även  bjudit in den amerikanska politikern Cynthia McKinney, som återkommande uttryckt sig i konspiratoriska termer om judar och givit eko åt propagandan om  ”Rothschilds” inblandning i kriget i Libyen.

Att Afrosvenskarna i Stockholm och Ibn Rushd enligt en artikel av Johan Lundberg i Expressen använder statliga bidrag för att befrämja judehat gör inte saken mindre allvarlig.