SKMA har uppmanat arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson klargöra hur hon ser på att den församling hon tillhör vid upprepade tillfällen bjudit in en talare, den kenyanske pastorn Thomas Muthee, som givit uttryck för antisemitiska uppfattningar, och vars uttalanden uppmärksammats internationellt.

I en artikel i Expressen den 20/9 2013 upprepades frågan. Ministern svarade, enligt Expressen, ”att hon varken personligen bjudit in Thomas Muthee eller delar hans åsikter”:

”- Jag har precis som andra, tyvärr, ibland hört människor i olika sammanhang som har åsikter jag inte delar. Jag har inte bjudit in någon talare. Just därför så är jag så tydlig med att mina åsikter inte är vad andra tillskriver mig.
– Jag står bakom regeringens politik och svensk lag. Naturligtvis tar jag avstånd från antisemitism, säger hon till Expressen.”

Det är bra att Elisabeth Svantesson meddelar att hon tar avstånd från Muthees antisemitiska uttalanden. Men fortfarande saknas ett svar på hur arbetsmarknadsministern ser på att den församling hon tillhör vid upprepade tillfällen bjudit in denne. I stället dementerar Svantesson påståenden och bemöter kritik som SKMA aldrig har framfört. SKMA har inte hävdat att Svantesson skulle bära något ansvar för inbjudan, inte heller har vi tillskrivit henne några åsikter.

SKMA