Den 17 september utnämndes Elisabeth Svantesson (M) till ny arbetsmarknadsminister. I pressen har det framkommit uppgifter om att Svantesson är medlem i Örebroförsamlingen Kristet Center (se t.ex. dessa intervjuer i Dagen och Nerikes Allehanda). På Kristet Centers hemsida kan man läsa att församlingen vid upprepade tillfällen bjudit in den kenyanske pastorn Thomas Muthee.

Muthee har tidigare uppmärksammats internationellt, exempelvis 2008 då bland andra amerikanska MSNBC och ABC News, brittiska The Guardian samt nyhetsbyrån JTA rapporterade om en predikan han hållit i Alaska tre år tidigare. I predikan fastslog Muthee bland annat att

”[d]et är hög tid att vi får ledande kristna affärsmän, affärskvinnor, bankmän – ni vet – som är män och kvinnor med integritet, som styr våra länders ekonomier. [—] Om ni tittar på – ni vet – om ni tittar på israeliterna, så är det så de arbetar. Och det är så de är, till och med i dag.”

Muthee gör här tydliga kopplingar till traditionella antisemitiska föreställningar om hur judar som grupp – här benämnda ”israeliterna” [”the Israelites”] – styr banker och finanser världen över. Muthee tycks i sin predikan även mena att den förmenta judiska kontrollen över ekonomier är den direkta orsaken till ”korruptionen vi hör i våra samhällen”.

Att Kristet Center vid upprepade tillfällen bjudit in en talare med antisemitiska uppfattningar är djupt problematiskt. Som medlem i församlingen och minister i regeringen är det viktigt att Svantesson klargör hur hon ser på detta.

SKMA