SKMA uppmärksammade i april i år att The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA), en regeringsanknuten israelisk organisation som har till uppgift att bevaka och belysa antisemitiska yttringar, på sin webbsida lagt ut en YouTube-video som påstods beskriva kontroversen kring Omar Mustafa, men som förmedlade ett rasistiskt, antimuslimskt budskap. Efter att bl a SKMA kritiserat publiceringen tog CFCA bort filmen och meddelade att det handlade om ett misstag. Vi kan nu konstatera att CFCA på nytt publicerat material som innehåller fördomsfulla påståenden om muslimer, men även skänker legitimitet åt en antimuslimsk propagandist och publikation.

I en artikelserie om antisemitism, författad av frilansjournalisten Alex Newman och nyligen publicerad på CFCA, intervjuas bl a Ingrid Carlqvist, grundare av Tryckfrihetssällskapet och en av chefredaktörerna för Dispatch International, om antisemitismen i Malmö. Carlqvist och hennes organisation och publikation sprider grov antimuslimsk och främlingsfientlig propaganda.

I artikeln som CFCA publicerat sägs att ”analytiker” i Sverige hävdar att såväl den ”politiska klassen” som ”regeringsstödd eller -styrd media” bidragit till och sökt förminska problemet med antisemitism i Malmö.  ”Analytikern” som skribenten letat fram är Carlqvist. Hennes publikation, Dispatch International, beskrivs som ”an independent-minded news organization based in Malmo that regularly lambastes Sweden’s establishment press.” Carlqvist säger att medierna under flera år vägrade att skriva om antisemitismen, och när de väl gjorde det ”vägrade de skriva om det verkliga problemet – den stora muslimska gruppen i Malmö”. Det ledde till att människor i andra delar av Sverige ”fick intrycket att blonda svenskar stod bakom trakasserierna av judar”, förklarar Carlqvist.

CFCA återger således en text som presenterar en ökänd islamofob som en auktoritet på problemet med antisemitism i Malmö, beskriver en muslim- och främlingsfientlig publikation som en ”självständigt tänkande” och legitim nyhetsförmedlare, låter muslimhetsaren oemotsagd förklara att ”det verkliga problemet” i Malmö är ”den stora muslimska gruppen” och påstå att offren för den föregivna mediekonspirationen är ”blonda svenskar”.

Tendensen i texten tydliggörs även av rubriken på artikelseriens tredje del, “Islam rises, worldwide antisemitism surges”. Här antyds att antisemitismen ligger inbyggd i islam, att judehat per automatik följer ur islam.

Det finns all anledning att sakligt belysa och diskutera antisemitismen i vissa muslimska opinioner och bland radikala islamister – vilket också sker – men artikeln på CFCA:s webbsida gör något annat: den misstänkliggör och demoniserar muslimer som kategori och skänker legitimitet åt några av muslimhatets farligaste röster. Att CFCA återigen ger utrymme åt denna typ propaganda är djupt beklagligt och måste starkt fördömas. En ”antirasism” som ser mellan fingrarna på eller underblåser annan rasism är ingen antirasism.