Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instiftat ELSA-priset, en årlig utmärkelse som delas ut till unga – företrädesvis personer under 30 år – som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

Nomineringar till ELSA-priset 2013 ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 22330, 104 22 Stockholm. Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/personerna utfört och en tydlig motivering till varför denna/dessa är lämpliga mottagare av priset. Sista dagen för att nominera är 10 oktober 2013.

ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: www.skma.se, info@skma.se, tel. 08-667 60 90.

Läs om 2012 års ELSA-pris!