Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2013 ska tilldelas Jonathan Leman för hans mångåriga och omfattande verksamhet i sociala och andra medier mot antisemitism och andra former av främlingsfientlighet och rasism. Med skarp argumentation, stor kunskap och konsekventa ställningstaganden mot varje form av rasism har Jonathan Leman på ett unikt sätt bidragit till att höja debatt- och kunskapsnivån, och därmed inverkat positivt på det offentliga samtalet.

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 10 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

– Jonathan Leman har en mycket stor kunskap om såväl antisemitism som fördomar och rasism mot andra grupper. Den kunskapen använder han för att effektivt och systematiskt, i sociala medier och andra forum, bemöta och motverka intolerans. Jonathan ger sig också med stor energi in i debatter, han sitter inte tyst. Jonathan har därmed gjort – och gör – ett imponerande arbete för att bekämpa hat mot judar och andra grupper. Jag har svårt att tänka mig en mer värdig mottagare av detta fina pris, säger Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

 

Pristagaren

Foto: Expo

Foto: Expo

Jonathan Leman är 32 år och bosatt i Stockholm. Jonathan har sedan många år bloggat om antisemitism och rasism, och är även väldigt aktiv på Twitter, där han ständigt uppmärksammar och bemöter olika former av intolerans. Jonathan var medlem i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) fram till 2010. I dag jobbar han som journalist, föreläsare samt utbildare på stiftelsen Expo, och leder samtal på skolor och arbetsplatser runt om i Sverige.

 

 

ELSA-priset

ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen.
Lena Jersenius, kanslichef SKMA, lena.jersenius@skma.se, 08-667 6090, 070-345 9995. Willy Silberstein, ordförande i SKMA, 070-606 2600.