Publicerad i SKMA Nyhetsbrev 2013

Tre ungdomar som gått SKMA:s ungdomsutbildning deltog i mars tillsammans med Mathan Ravid i det EU-finaniserade projektet East-West-East i tyska Berchum. Mötet, som samlade organisationer från olika länder, främst från Östeuropa, har som mål att inspirera unga människor till att bli aktiva EU-medborgare som verkar för solidaritet och tolerans.

Programmet bestod av föreläsningar, gruppdiskussioner och studiebesök. Tillsammans med representanter för The Ukrainian Center for Holocaust Studies ansvarade Mathan Ravid, ledare för SKMA:s ungdomsutbildning, för en workshop om uppfattningar om migration och migranter, inklusive främlingsfientliga, antisemitiska och rasistiska attityder. De ungdomar som ingick i SKMA:s delegation var Mattias Blomgren, 17 år, från Uddevalla, Samuel Lindelöf, 17 år, från Malmö, och Sofia Spjuth, 19 år, från Jönköping.

SKMA