Demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson överräckte 2013 års ELSA-pris till Jonathan Leman. Foto: Hampus Andersson/Expo

Demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson överräckte 2013 års ELSA-pris till Jonathan Leman.
Foto: Hampus Andersson/Expo

Mellan 300 och 400 personer samlades den 10/11 i Stockholms stora synagoga för en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938. Minneskvällen arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i samverkan med i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande, Forum för levande historia.

I samband med minnesceremonin, som öppnades av SKMA:s ordförande Willy Silberstein, utdelades även 2013 års ELSA-pris till Jonathan Leman. SKMA tilldelar Leman ELSA-priset ”för hans mångåriga och omfattande verksamhet i sociala och andra medier mot antisemitism och andra former av främlingsfientlighet och rasism. Med skarp argumentation, stor kunskap och konsekventa ställningstaganden mot varje form av rasism har Jonathan Leman på ett unikt sätt bidragit till att höja debatt- och kunskapsnivån, och därmed inverkat positivt på det offentliga samtalet”. Priset överräcktes av demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson som framhöll Lemans viktiga insatser för upplysa om och motverka antisemitism och rasism. Se Expressens intervju med Jonathan Leman och Birgitta Ohlsson här.

Ett vittnesmål från Novemberpogromen 1938 lästes upp av skådespelaren Peter Perski. Kvällen huvudanförande hölls av kulturjournalisten Ulrika Knutson under rubriken ”Victor Klemperer och ordets makt”. Ingrid Lomfors, generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm, talade om ”Minnets vägar”. Anförandena varvades med sång av Hannah Lindroth. Kaddish-bönen lästes av kantor Maynard Gerber varefter kvällen avslutades av Willy Silberstein.