Publicerad i SKMA Nyhetsbrev 2013

SKMA genomförde under våren en tredje ungdomsutbildning om antisemitism och fördomar. Ungdomarnas egna erfarenheter utgör en viktig utgångspunkt för de diskussioner som förs om intolerans och hur den kan motverkas.

Foto: Mathan Ravid

Foto: Mathan Ravid

SKMA genomförde under våren för tredje gången en ungdomsutbildning om antisemitism och intolerans. Denna gång var det 15 ungdomar från olika delar av landet som samlades i Stockholm under två helger i april och maj för att lära sig mer om fördomar, utbyta  erfarenheter och diskutera metoder för att motverka rasism. Kursen leddes av Mathan Ravid och Lisa Sahlstedt och inkluderade bland annat föreläsningar om antisemitism av Henrik Bachner och om högerextrem propaganda av Jonathan Leman samt en guidad visning i Stockholms stora synagoga. Även denna gånga var kursdeltagarnas utvärderingar mycket positiva.

Två av deltagarna var Freya som går på Cultura Gymnasium i Helsingborg och Khalida som går på Bergska skolan – Finspångs gymnasium. Khalida, som är muslim och kom till Sverige som flykting från Afghanistan, har egna erfarenheter av fördomar. ”Jag var 12 när jag kom till Sverige och gick i förberedelseklassen, där blev jag mycket utsatt på grund av min slöja, men jag var ändå stark och tog aldrig av mig slöjan. En dag var det till och med en 12- eller 13-årig kille som drog i min slöja och sa ’har du en bomb under slöjan?'”, berättar hon.

Freya och Khalida Foto: Mathan Ravid

Freya och Khalida Foto: Mathan Ravid

”Jag blev utsatt många gånger”, forsätter Khalida. Hon tror att det delvis hängde samman med att hon bodde på en liten ort med få invandrare och muslimer, men menar också att unga kan ha blivit påverkade av media ”som visar muslimer som alltid är arga och våldsamma”.

På gymnasiet är klimatet bättre. ”Det är bra med mångkulturella skolor tycker jag, då lär man känna många olika människor och man kan lära sig saker av varandra. Det blir det vanligt att vara ovanlig.”

Freya, som är judinna, har också mött fientlighet. Särskilt i Malmö känner Freya att hon ständigt måste vara på sin vakt. ”Jag har aldrig tagit av min Davidstjärna, men det har hänt att jag gömt den under tröjan eller vänt halsbandet bak och fram när jag känt att situationen blivit lite väl hotfull.”

Jonathan Leman föreläser. Foto: Mathan Ravid

Jonathan Leman föreläser. Foto: Mathan Ravid

Både Khalida och Freya tycker att SKMA:s utbildning var mycket värdefull. Det finns fördomar mot en rad olika grupper, säger Khalida. ”Nu när jag har gått kursen lägger jag mer märke till det. Det är bra med sådana här kurser, man lär sig hur farligt det är med rasism, antisemitism osv. Det skulle vara bra om fler gick liknande kurser och om skolorna jobbade mer med sådana frågor.”

Freya instämmer. ”Rasism hörs inom dagens politik, på gator och ständigt på Internet”, säger hon. ”Att utbilda människor, att uppmuntra till diskussioner om ämnet, att uppmärksamma problemet, att tydligt ta ställning både i media, inom politiken, på skolor och personligt mot alla former av rasism och främlingsfientlighet och hålla fast vid detta ställningstagande är väldigt viktigt”. ”Jag skulle definitivt rekommendera denna utbildning till andra unga människor!”, avslutar Freya.

SKMA