I Norrköping den 13-14 oktober 2015 arrangerar SKMA en tvådagars fortbildning om Förintelsen, antisemitism och antiziganism. Anmäl dig nu!

Idéhistoriker Henrik Bachner föreläser om antisemitismI Norrköping arrangerar SKMA med stöd från Justitiedepartementet en tvådagars fortbildning om Förintelsen, antisemitism och antiziganism. Fortbildningen riktar sig framför allt till lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor, men är öppen även för andra intresserade.

Föreläsare: Henrik Bachner, Stéphane Bruchfeld, Mikael Enoksson och Jan Selling.

Norrköping: 13-14 oktober 2015. Plats: Renströmmen Restaurang & Konferens, Drottninggatan 1. Arrangör: SKMA, med stöd från Justitiedepartementet.

Program: Information om program och föreläsare hittar du här.

Anmälan: Anmälan senast 1 oktober 2015. Anmälan sker via e-post till info@skma.se. Uppge namn, telefonnummer, e-postadress, skola och vilka ämnen du undervisar i samt faktureringsadress och referensnummer för fakturan. Ni kan med fördel anmäla flera deltagare i samma e-post.

Kostnad: 800 kr/per person. I avgiften ingår material, lunch och fika.

Ytterligare upplysningar lämnas av Lena Jersenius, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), tel 08-667 60 90, info@skma.se.

Antalet platser är begränsat!

OM SEMINARIET

NorrköpingFörintelsen är en av historiens största katastrofer. Nazisternas dåd har för alltid ändrat vår syn på historien och människan. Nu har det gått mer än 70 år sedan andra världskriget och befrielsen. Förintelsens ögonvittnen finns snart inte längre kvar. Minnet och kunskaperna om nazismens brott måste föras vidare av nya generationer.

För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, nazism, rasism, antisemitism och antiziganism arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en fortbildningskurs i Norrköping den 13-14 oktober 2015.

Fortbildningen riktar sig framför allt till lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor, men är öppen även för andra intresserade.

Läs hela programmet här eller klicka på bilden till höger.