Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

SKMA:s lärarutbildning om antisemitism och islamofobi i Umeå mötte stort intresse.

Den 24-25 januari arrangerade SKMA ett utbildningsseminarium om antisemitism och islamofobi för lärare i Umeå. Utbildningen genomfördes i samverkan med Studiefrämjandet och med stöd av Ungdomsstyrelsen.

Rachel Baran föreläser i Umeå. Foto: Björn Kjellsson

Rachel Baran föreläser i Umeå. Foto: Björn Kjellsson

Historikern Anders Wigerfeld diskuterade grundläggande begrepp som fördomar, rasism och kategorisering, idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om antisemitism och islamologen Jonas Otterbeck om islamofobi. Historikern Heléne Lööw belyste hatbrottens innebörd och utveckling och historikern Rasmus Fleischer behandlade den europeiska extremhögerns olika ideologiska strömningar.   Pedagogen Rachel Baran ledde en workshop om hur man kan arbeta mot fördomar, antisemitism och islamofobi i klassrummet.

Seminariet var mycket uppskattat. Flera deltagare underströk behovet av den typ av kunskaper som utbildningen förmedlade. Några generella omdömen ur de utvärderingar som inkommit löd: ”Två fantastiska dagar, där man lärde sig oerhört mycket”, ”Ett mycket bra upplägg med varierat innehåll, dock med en tydlig röd tråd”, ”Mycket professionella föreläsare som belyste fakta och vinklar om ämnet, som jag inte hade någon kunskap om sedan tidigare”, ”Det har varit två givande dagar, med material och faktabitar som kommer att användas i verksamheten”. Totalt deltog cirka 85 lärare.