Under mars och april 2013 arrangerar SKMA i samverkan med Malmö stad, och med stöd av arbetsmarknadsdepartementet, flera seminarier där högstadielärare erbjuds fördjupade kunskaper om rasism, antisemitism och islamofobi, men också workshops om handlingsstrategier och metoder för att motverka fördomar och intolerans i klassrummet. Som en del av utbildningssatsningen distribueras även undervisningsmaterial i dessa ämnen till alla högstadieskolor i Malmö. Läs mer om seminarierna och ta del av programmen här.

Den 5 mars ägde det första seminariet rum. Cirka 180 lärare deltog. Nyheterna P4 Malmöhus uppmärksammade seminariet – lyssna på sändningen.

Skärmklipp P4 Malmöhus SKMA-seminarium i Malmö

Nyheterna P4 Malmöhus uppmärksammade SKMA:s seminarium den den 5 mars (skärmklipp).