Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

SKMA erbjuder ett nytt och unikt studiematerial om Raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar undan Förintelsen. Materialet förmedlar viktiga historiska kunskaper samtidigt som det uppmanar till diskussion om mod, personliga val och alla människors lika värde. 

Framsida WallenbergRaoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Med uppfinningsrikedom, mod och energi lyckades han rädda tusentals judar undan nazisternas förföljelse i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Hans liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder nu ett unikt studiematerial, Raoul Wallenberg. En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen. Materialet riktar sig till högstadie- och gymnasieelever och andra studiegrupper. Det berättar på ett levande sätt om Raoul Wallenberg och hans gärning i en historisk kontext, och är rikt illustrerat med bilder, dokument och vittnesmål.

Genom studiematerialet och tillhörande reflektions- och värderingsövningar får pedagoger verktyg för att öka ungdomars historiemedvetande och ett underlag för diskussioner kring mod, personliga val, alla människors lika värde och främlingsfientlighet.

Studiehäftet är uppdelat i kapitel som guidar läsaren från Raoul Wallenbergs barndom och ungdomsår, vidare till den svenska ambassadens verksamhet i Budapest och insatsen som Wallenberg och hans medarbetare gjorde för att rädda tusentals judar undan förföljelse och deportation. Häftet avslutas med reflektioner kring diplomatens försvinnande i januari 1945 och minnet av hans gärning. Hela tiden får läsaren hjälp att orientera sig i det historiska sammanhang där Raoul Wallenberg verkade. Några kapitel är fristående. De ger bland annat en introduktion till Förintelsens historia och svensk invandringspolitik under 1900-talets första årtionden.

Studiematerialet, som publicerades i december 2012, har fått många lovord. Publikationen ”ser väldigt imponerande ut. Snygg och ambitiös i sin utformning”, säger Ingrid Carlberg, författare till boken Det står ett rum här och väntar på dig…” Berättelsen om Raoul Wallenberg. Etnologen Lars Brink, som forskat om Raoul Wallenberg och hans personliga utveckling, berömmer framställningen som ”saklig och realistisk, helt utan överdrifter och falsk hjältedyrkan” och meddelar att han kommer att rekommendera häftet vid sina föreläsningar. ”Detta är helt klart ett material skolor borde…använda i undervisningen”, skriver den antirasistiska sajten Motargument.se.

Uppslag Wallenberg 1Materialet om Raoul Wallenberg har producerats av SKMA med stöd av Utrikesdepartementet, ett projektbidrag med anledning av 100-årsminnet av Raoul Wallenbergs födelse. Huvudförfattare är Lena Jersenius och medförfattare är Ewa Wymark. Grafiker är Cecilia Undemark. Samtliga texter är granskade av Dr. Paul A. Levine, författare till Raoul Wallenberg i Budapest. Reflektions- och värderingsövningar är framtagna av pedagogen Rachel Baran.

Under våren 2013 presenteras häftet vid en rad olika arrangemang och på flera platser runt om i landet, bland annat i samband med Raoul Wallenberg-utställningen ”För mig finns inget annat val” och teaterföreställningen ”Efter Raoul – om detta må vi också berätta”.

Pedagoger kan beställa häftet kostnadsfritt

Studiehäftet om Raoul Wallenberg kan beställas kostnadsfritt i klassuppsättning. Skolan betalar endast portokostnad á 270 kronor. Övriga intresserade kan beställa häftet mot en kostnad på 75 kronor (inklusive porto).

Lärarhandledning och elevövningar finns tillgängliga som pdf på www.skma.se

Skicka eller ring in din beställning till info@skma.se eller 08-667 60 90. Glöm inte att ange både leverans- och fakturaadress.

Seminarier om tre elevaktiva studiematerial

Under våren anordnar SKMA i samverkan med Studiefrämjandet på flera platser i landet eftermiddagsseminarier/workshops om SKMA:s elevaktiva studiematerial: Undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering, den internetbaserade läroplattformen Vad är en människa? samt studiehäftet Raoul Wallenberg. En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen. Läs mer om studiematerialen på www.skma.se/utbildning/undervisningsmaterial/

Datum för seminarier: Jönköping 18 april, Örebro 2 maj, Umeå (prel.) vecka 15.

Kontakta SKMA för mer information. Välkommen med din anmälan!

E-post: info@skma.se  Telefon: 08-667 60 90